Lagakraftvunna detaljplaner

Följande detaljplaner har under 2020, 2019 och 2018 vunnit laga kraft i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Innevarande år, 2020

Detaljplan för Sätuna torg södra, Dpl 322PDF omfattande fastigheterna Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs av Kommunfullmäktige den 17 juni 2020 och vann laga kraft den 17 juli 2020.

Detaljplan för Tingvallaskolan, Dpl 321PDF omfattande del av Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs i Bygg- och trafiknämnden den 25 juni 2020 och vann laga kraft den 24 juli 2020.

Detaljplan för skoländamål och bostäder vid Centralskolan, Dpl 320PDF omfattande del av Märsta 1:223, 1:210, m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs i Bygg- och trafiknämnden den 21 april 2020 och vann laga kraft den 20 maj 2020.

Detaljplan för Steningehöjdens Högstadium, Dpl 319länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster omfattande del av fastigheterna Sundveda 4:4 och Rävsta 5:123 i Sigtuna kommun, Stockholms län. Planen antogs i Bygg- och trafiknämnden den 24 mars 2020 och vann laga kraft den 22 april 2020.

Föregående år, 2019

År 2018

Övriga detaljplaner

Se Sigtunakartan - Bygga, bo & Trafik - Gällande detaljplanerlänk till annan webbplats

För plankarta, planhandlingar eller mer information kontakta Stadsbyggnadskontoret, via mail plan@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.