Publicerad:

Försenad sophämtning

Just nu har Sivab en del problem med att hämta hushållssopor på flera platser i kommunen. Förseningarna beror på halka. Om du inte har fått dina sopor hämtade enligt schema, låt ditt kärl stå framme till dess att det har blivit tömt.

Chaufförerna gör sitt yttersta för att komma ikapp med sophämtningen.

Tänk på att:

  • Skotta och sanda där chauffören ska dra kärlet.
  • Se till att kärlet är fritt från snö och is vid hämtningstillfället.
  • Placera gärna kärlet med handtaget i dragriktningen vilket underlättar för chauffören som ska dra kärlet i vinterväglag.
  • Låt blött matavfall rinna av innan det läggs i matavfallspåsen för att undvika fastfrysning. Fryser påsarna fast kan våra chaufförer inte tömma kärlet ordentligt. Så var noga med att hacka loss påsar som frusit fast, ta gärna en titt innan tömningsdags så slipper du ha kvar några påsar efter tömning.

Läs mer på Sivabs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.