Publicerad:

Kanonkulleparken får nytt utseende 2021

Under hösten 2020 har skett en del förändringar vid kanonkulleparken. Träd och sly har röjts bort inför anläggningen av den nya parken som kommer att färdigställas under 2021.

Under hösten har det gallrats en del bland vegetationen runtom och i kanonkulleparken. Åtgärderna är dels trygghetsskapande och görs för att öppna upp platsen, men är även ett förberedande arbete med den nya parken. Kanonkullen kommer att få en del nya funktioner och ytor som passar för olika aktiviteter och åldersgrupper. Platsen kommer få en del nya inslag såsom grillplats, multisportplan, lekplats, mötesplatser och nya gång- och cykelvägar med ny belysning. Många av de nuvarande öppna ytorna kommer att bevaras. Arbetet planeras starta under första kvartalet av 2021 och färdigställas i olika etapper under året. Vi uppdaterar löpande under projektets gång.

Bild som visar sly som ligger längs en stig i kanonkulleparken.

Avverkning har pågått under hösten vid kanonkulleparken i Märsta. Fotograf: Sigtuna kommun