Publicerad:

Ett år med ÅVC på Voltgatan

Återvinningscentralen, ÅVC, på Voltgatan har idag den 8 juni varit igång i exakt ett år. Varje vecka besöks centralen av i snitt 2 200 besökare. Utökade öppettider, bredare körfält och bättre flöden är några av förbättringarna jämfört med tidigare. Genom att lämna ditt grovavfall här bidrar du till de globala målen i Agenda 2030 och ett hållbarare samhälle.

bild när portarna öppnas för första gången

Så här såg det ut den 8 juni 2020 när Alessandro Cantavenera, enhetschef ÅVC, slog upp portarna till den nya återvinningscentralen för allra första gången.

Den nya återvinningscentralen ökade antalet timmar på kvällarna och helgerna för att ge privatpersoner mer tid att komma efter en normal arbetsdag. ÅVC på Voltgatan har öppet till klockan 19 måndag till torsdag. Fredag till söndag är det öppet till klockan 17. Det har uppskattats av kommunens invånare, liksom att utrymmet blivit större både uppe på rampen och det nedre planet.

Ett tips är att besöka oss på kvällar torsdagar eller fredagar. Då brukar det vara lugnast, säger Alessandro Cantavenera enhetschef ÅVC.

Minskade transporter med ny metod

Under 2021beräknar man hantera 9 000 ton material samt 500 ton farligt avfall i kemikalier, elektronik, kyl och frys.
Vi har också påbörjat att använda så kallade rollpack-maskiner som komprimerar avfallet i container. Det halverar våra transporter och sparar på så vis på vår miljö, berättar Alessandro Cantavenera.

Sigtuna vatten och renhållning som driver anläggningen har bara fått positiva kommentarer angående den nya anläggningen, och andra kommuner har varit där på studiebesök.

Att starta en helt ny anläggning med egen personal är en utmaning, vi är därför väldigt stolta över våra medarbetare som är själva motorn i vår service till kommunens invånare. Många uppskattar rådgivningen från våra medarbetare vart avfallet ska kastas, säger Winand Hendriks, avfallschef.

Gratis för kommunens invånare

Det är gratis för privatpersoner att lämna avfall på ÅVC. Och när man har grövre avfall så är det hit man ska åka och lämna det.

Tyvärr blandar viss ihop en återvinningscentral med återvinningsstationer som finns på 15 platser i kommunen. Dessa är enbart till för förpackningar, tidningar, glas med mera, men inte för något annat, säger Winand Hendriks.

Öka återbruk av material

Nästa steg i utvecklingen är att utöka återbruk av material. På nedre plan kan invånare idag lämna saker som inte är trasiga och som någon annan kan ha användning för. Återbruket är bemannat och öppet för inlämning av saker måndagar, tisdagar och fredagar mellan klockan 12 och 14.

Tips! Ladda ner appen

Du har väl laddat ner appen Sigtuna Vatten & Renhållning (Sivab)? Här får du information om återvinningscentralens öppettider, vad du kan lämna, påminnelser i mobilen dagen innan dina kärl kommer och töms. I appen finns även en digital sorteringsguide, vanliga frågor och svar, nyheter och driftinformation. Du hittar appen om du söker på Sivab eller Sigtuna vatten i Google play eller Appstore.
Mer information om appen hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

bild på rampen på Voltgatan

Den nya återvinningscentralen på Voltgatan har ett bredare körfält än på Brista. Här finns också ett nedre plan för bland annat trädgårdsavfall och vitvaror.