Publicerad:

Belysning vid återvinningsstationer

Nu har vi ökat tryggheten vid fem återvinningsstationer genom att utrusta dessa med belysning.

Nu finns det belysning vid återvinningsstationerna vid Aspvägen, Dragonvägen, Ekilla gårdsväg, John Åkerlundsväg och Granitvägen.

− Vi har utrustat återvinningsstationerna med belysning eftersom dessa platser ligger lite avsides. Invånare har hört av sig och meddelat att platserna har känts otrygga och därför har vi satt dit belysning för att öka tryggheten, säger Richard Källberg, enhetschef på teknik- och gatudriftsenheten.

Återvinningsstationerna som fått ny belysning ligger på kommunens mark, men sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Utöver dessa så finns det fler återvinningsstationer utan belysning, men då är de utställda på privat mark.

− Vi har gjort en koll på återvinningsstationerna på kommunens mark i tätorterna så nu ska samtliga ha belysning, säger Richard Källberg.

Återvinningsstationen vid Ekilla gårdsväg.

Återvinningsstationen vid Ekilla gårdsväg.