Publicerad:

Mera rätt med felanmälningsapp

Nu kan du snabbt och enkelt rapportera fel och brister i Sigtuna kommuns utemiljöer. Antingen via vår nya app, på Facebook via en webbläsare eller genom ett formulär på webben.

Krossad ruta i bakgrund, mobiltelefon med app för felanmälan i förgrunden.

Vi vill gärna ha emot synpunkter på kommuns tjänster och service – vad vi gör bra och hur vi kan göra Sigtuna bättre. Vi har därför tagit fram ett nytt system för felanmälningar gör att invånarna i Sigtuna kommun på enkelt sätt kan hjälpa till att förbättra kommunens utemiljöer.

Du kan nu göra en felanmälan i din mobiltelefon, läsplatta eller dator, utan att behöva vänta i telefonkö.

Ju enklare det är för invånaren att lämna felanmälningar och synpunkter på våra tjänster, desto lättare blir de för dem att bli delaktiga i kommunens arbete och att påverka sin närmiljö på ett bättre sätt, säger Ulf Sävström enhetschef för Teknik och natur på Stadsbyggnadskontoret.

Du kan bifoga ett foto på det du vill felanmäla och även märka ut platsen på en karta, vilket gör det lättare för oss hitta och åtgärda felet. Systemet ger också information tillbaka om de åtgärder som vidtas. Du kan välja att få återkoppling via e-post eller sms. På så sätt kan du följa ärendet, från att anmälan mottagits till att felet åtgärdats.

Appen heter ”Felanmälan Sigtuna kommun” och finns i Google Play (enbart för Android version 7 eller nyare) och i Appstore.

Felanmälan går även att göra på Sigtunas Facebookssida, men enbart om du använder en webbläsare.

Felanmälan för utemiljö på vår webb hittar du här.