Publicerad:

Grundvatten i kranen under vecka 20

15-20 maj kommer Sigtuna kommun att få ett annat dricksvatten än i vanliga fall. Det beror på att Norrvatten utför ett ledningsarbete i kombination med att vattenförbrukningen för närvarande är hög. För att ingen ska vara utan vatten kommer Norrvatten i stället att leverera vatten från Märsta grundvattenverk.

En vit vattenkran i köket som fyller ett glas med vatten

Grundvattnet har en mycket hög kvalitet men en annan teknisk sammansättning än ytvattnet. Det klassas om hårt, vilket betyder att det innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium och har en högre salthalt. Vanliga konsumenter kommer troligen inte märka skillnaden i vattenkvalitet. Möjligen kan det uppstå kalkutfällningar i disk- och tvättmaskiner samt vattenkokare. Eventuellt kan det även uppstå kalkfläckar på lufttorkad disk.

Besök Norrvattens hemsida för mer information Länk till annan webbplats.

Just nu är det högt tryck på dricksvattenförbrukningen

Under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler går det åt mycket vatten. Det finns gott om vatten i Mälaren, men vattenverket kan bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. Och oavsett tillgången på vatten så finns det flera skäl att vara sparsam med dricksvatten. Om både privatpersoner och verksamheter hjälps åt att minska onödig vattenförbrukning så säkerställer vi att det räcker till alla.

Här hittar du tips på vad du kan göra för att spara på dricksvattnet