Publicerad:

Fortsatt eldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat att ersätta senaste veckornas skärpta eldningsförbud med en lägre nivå av eldningsförbud i Stockholms län.

Från och med klockan 12.00 idag den 4 juli råder en mildare grad av eldningsförbud i Stockholms län. Länsstyrelsens beslut om att häva det skärpta eldningsförbudet är en följd av senaste dagarnas regväder som till viss del har sänkt risken för brand.

Regnet har dock endast hunnit påverka ytskiktet, medan underliggande marklager fortfarande är väldigt torra. Detta ihop med prognoser om varmare väder igen redan till helgen medför en fortsatt hög risk för bränder i skog och mark. Därför häver Länsstryrelsen endast skärpningen medan eldningsförbudet fortsätter råda i Stockholms län tills vidare.

Det här gäller vid eldningsförbud

  • Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse
    • Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
  • Tillåtet att grilla
    • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
    • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Mer information om eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symbol för eldningsförbud.