Publicerad:

Infrastrukturfrågor högt på agendan för Sigtuna kommuns nya samhällsbyggnadschef

Den 10 januari tillträdde Peter Andersson som ny samhällsbyggnadschef i Sigtuna kommun. Peter tycker att han har fått drömjobbet. En av de viktigaste frågorna som han kommer att arbeta med är utvecklingen av infrastrukturen runt Märsta och Arlandaområdet.

I en månad har Peter Andersson arbetat som samhällsbyggnadschef i Sigtuna kommun. Han säger:

I den här rollen finns det utrymme att vara med och påverka, det här är ett så spännande uppdrag. Vi har höga mål i Sigtuna kommun, vi ska bli en av Sveriges allra bästa kommuner att leva, bo och verka i. Förutsättningarna finns och samhällsbyggnadskontoret är en stor och viktig spelare i det arbetet.

Några av de fokusområden som Peter Andersson kommer att driva är dessa:

  • Infrastrukturfrågor

Jag kommer att lägga stort fokus på infrastrukturfrågorna, och då främst vad gäller Märsta och Arlanda. Vi är värdkommun för Arlanda och behöver bli tydliga gentemot Trafikverket, Swedavia och Region Stockholm, tycker jag. Det är uppenbart att det finns mycket som inte är tillfredställande idag och som behöver bli bättre för att utvecklingen av kommunen ska kunna gå framåt så som vi vill.

  • Samhällsbyggnadslyftet (Sigtuna kommuns långsiktiga och kommunövergripande reform med syftet att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet.)

Boendefrågan är intressant. Jag kommer också att ha ett stort fokus på det nya kultur- och aktivitetscentret som kommunen ska bygga i Valsta, vilket är ett spännande projekt som är tänkt att på olika vis inkludera många invånare.

  • Samhällsbyggande och näringsliv

Besöksnäringen är oerhört viktig för Sigtuna kommun. Under pandemin blev det väldigt tydligt hur sårbara vi är i och med det. Men, ska vi bredda utbudet av företag gäller det att vi är strategiska i planeringen av samhällsbyggandet. Vad kan vi göra för att attrahera de företag som vi vill ska etablera sig här? Hur kan vi exempelvis förbereda mark och så vidare. Det vill jag att vi arbetar vidare med.

Peter Andersson kommer närmast från en roll som programdirektör på Trafikförvaltningen i Stockholm och har tidigare arbetat med att driva och utveckla såväl bolag som organisationer inom samhällsbyggnad.

Leende man i kavaj

Peter Andersson är samhällsbyggnadschef i Sigtuna kommun sedan en månad tillbaka. Foto: Rosie Alm