Publicerad:

Träna i det fria

Sedan några dagar tillbaka finns det ett utegym belyst med två strålkastare i anslutning till elljusspårets start i Valsta.

Två personer som tränar på utegymmet i stadsdelen Valsta

Fotograf: Sigtuna kommun

Idén om ett utegym är fött ur den medborgardialog som genomfördes i Valsta under 2018 för att få invånares synpunkter och idéer om hur området runt Valsta centrum kan utvecklas. Utvecklingsprojektet, som sträcker sig över tio år, har fått namnet Valsta 2030 och består av både långsiktig planering och kortsiktiga investeringar, där utegymmet är ett exempel på det sistnämnda.

Läs mer om Valsta 2030 och de trygghetsskapande åtgärder som ska genomföras under hösten och vintern 2019-2020.