Publicerad:

Vattenförbrukningen är hög – uppmaning att spara vatten

Det går åt mycket vatten i norra Storstockholm just nu. Norrvatten som producerar kommunens dricksvatten går nu ut med en uppmaning till privatpersoner och verksamheter om att spara på kranvattnet. Det är viktigt för att vattenverket ska hinna med att producera vatten, så att det räcker till alla.

Det finns gott om vatten i Mälaren, men vattenverket kan bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. Om både privatpersoner och verksamheter hjälps åt att minska onödig vattenförbrukning så säkerställer vi att det räcker till alla.