Publicerad:

Ny avfallsplan – Samråd

En ny avfallsplan håller på att tas fram. Sigtuna kommun har tillsammans med Håbo, Knivsta och Upplands-Bro kommuner tagit fram ett förslag som ska gälla för 2023–2030. Mellan den 15 juni och den 30 september är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot.

Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för en hållbar avfallshantering. Den innehåller bland annat uppgifter om avfall som uppkommer inom kommunen, miljömål för avfallshanteringen samt åtgärder för att minska avfallets mängd inom kommunen.

Tre pilar som cirkulerar och illustrerar kretslopp och återvinning.

Fotograf: Mostphotos/ Peter S

Samrådshandlingen kommer även att finnas fysiskt tillgänglig på kommunens olika kontaktcenter i kommunhuset i Märsta, Drakegården i Sigtuna stad samt vid mötesplatsen i Valsta.

Här finns adresser och öppettider till våra kontaktcenter Länk till annan webbplats.