Publicerad:

Film som sammanfattar plan för Rosersberg

Om du inte kunde delta på samrådsmötet den 11 mars kan du istället se filmen där vi sammanfattar planprogrammet för Rosersbergs utveckling.

Sigtuna kommun har, efter dialog med invånarna, tagit fram ett planprogram för hur utvecklingen av tätorten Rosersberg ska se ut. I planen syns varierad bebyggelse från småhus till mer stadsmässiga kvarter, lokaler för handel och service, skolor, idrottsplatser, parker och rekreationsstråk. Projektet heter Mer Rosersberg och byggstart är beräknad till 2022.

I filmen berättar Julia Frisk, planarkitekt på Sigtuna kommun, om vad som planeras.

Du kan tycka till om planprogrammet fram till den 27 mars. Mer information, planprogrammet och andra handlingar kopplade till Mer Rosersberg hittar du på projektets webbsida. Där kan du också ta del av den presentation som hölls på samrådsmötet.

Mer Rosersbergs webbsida.