Publicerad:

”Det är bråttom att få bort vattenmassorna”

Halt. Blött. Slirigt. Moddigt. Det är ett besvärligt läge på såväl vägar som skolgårdar just nu och vi arbetar för fullt med att få bukt med detta.

Det är de väldiga snömassorna som smälter samtidigt som många av dagvattenbrunnarna är gömda under snön, så först och främst måste brunnarna lokaliseras för att sedan grävas fram. Många av brunnarna är dessutom igenfrusna av is som behöver hackas bort.

Jacob Andersen är arbetsledare på kommunens park- och miljödriftsenhet och berättar att medarbetarna på 20-30 personer arbetat näst intill dag och natt med att åtgärda det mest akuta.

Vi följer väderprognoserna noga, men måste ändå arbeta för stunden. Nu ska det ju bli kallt igen så vi har bråttom att få bort vattenmassorna innan det fryser på. Under gårdagen och natten till idag var vi ute och halkbekämpade skolgårdarna, då vi inte kan komma in och arbeta med våra maskiner när barnen är där. Vi sandade också hela gång- och cykelvägnätet samt lokalgatorna, säger han.

Arbetet med halkbekämpningen har fortsatt under hela tisdagen.

Två personer står i en tunnel. De står i vattnet som översvämmat vägen och gräver i snön som ligger tjock bredvid.

Ett av alla ställen där stora vattenmassor samlats var på Centrumleden i Märsta, precis under bron till landsväg 263. Detta är nu åtgärdat.