Publicerad:

Kultur- och aktivitetscenter i Valsta – det här händer nu

Nu är ett uppdaterat förslag på kultur- och aktivitetscentret i Valsta ute för granskning. Med start den 15 februari har allmänheten möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagen den 6 februari att det justerade förslaget om kultur- och aktivitetscentret i Valsta ska skickas ut för granskning. Det innebär att allmänheten under tre veckor har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Efter de synpunkter som kommit in under samrådet har byggnadens storlek blivit mindre, så att det ligger längre från bostadshusen i närheten och så att det blir mer torgyta. En sol- och skuggstudie har genomförts för att se vilken påverkan byggnaden skulle ha på närliggande bostadshus och torget. Dessutom har vi studerat utsiktsvyer från bostadshusen och konstaterat att det är viktigt att takmiljön på kultur- och aktivitetscentret blir något trevligt att se på även uppifrån, säger AnnaKarin Åkerblom, projektledare på Sigtuna kommun.

Valet av plats för kultur- och aktivitetscentret grundar sig bland annat i att det ska vara lätt att ta sig till och att det ska kunna bidra med aktiviteter för barn och unga.

Kultur- och aktivitetscentret är så mycket mer än bara en byggnad. Här ser vi verkligen möjligheterna att skapa en mötesplats och forma platsen tillsammans med invånarna. Vi vill kunna erbjuda olika typer av verksamheter såsom bibliotek, aktivitetsrum, konsthall, mötesrum och café. Självklart kommer även föreningslivet att vara en väldigt viktig del av det kommande kultur- och aktivitetscentret, säger Lars Palmér, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Detaljplanen ställs ut för granskning under perioden 15 februari - 8 mars 2024. Planhandlingar och utredningar hittas från och med den 15 februari på sigtuna.se, i kommunhusets entré samt på mötesplatsen i Valsta centrum.

Visionsbild kultur- och aktivitetscenter i Valsta

Bild: White

Det här händer nu:

Sigtuna kommun har bearbetat de synpunkter som inkommit under samrådsperioden och gjort ett par justeringar i detaljplaneförslaget. Samrådsperioden pågick mellan den 12 juni – 7 juli 2023. Det justerade förslaget skickas nu ut till allmänheten för att inhämta synpunkter en gång till, ett steg som kallas för granskning.

Efter granskningen går Sigtuna kommun igenom alla inkomna synpunkter och justerar eventuellt detaljplaneförslaget igen. Därefter ska kommunstyrelsen besluta om den ska godkännas eller inte.

Här kan du läsa mer om kultur- och aktivitetscentret Öppnas i nytt fönster. och här kan du ta del av detaljplanen Öppnas i nytt fönster..

Här hittar du protokoll, samrådsredogörelse och annan information som godkändes för granskning i samhällsbyggnadsutskottet den 6 februari. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I samrådsredogörelsen ger Sigtuna kommun skriftlig återkoppling på de synpunkter som inkommit under samrådsperioden.