Publicerad:

Ny återvinningscentral öppnar 8 juni

Från och med den 8 juni är du välkommen till den nya återvinningscentralen på Voltgatan.

Större och bättre

Den nya återvinningscentralen är större än den gamla Brista ÅVC och trafiksituationen förbättras genom bredare körfält och uppdelning av trafiken i olika flöden. Tippfickorna för bland annat trädgårdsavfall är stora och lättillgängliga.

På återvinningscentralen kommer även en återvinningsstation för insamling av förpackningar och tidningar finnas.

Vi hoppas att de nya öppettiderna, som vi tror kommer passa kommuninvånarna bättre, i kombination med den förbättrade trafiksituationen kommer leda till mindre stress och en bättre upplevelse för besökarna och en säkrare arbetsmiljö för personalen, säger Sandro Cantavenera, ÅVC-chef.

På den nya återvinningscentralen finns även en lokal för utbildning, experiment och utställningar om återbruk och återvinning.

Mer återbruk för miljöns skull

Det miljömässigt bästa är att avfall inte uppstår. Det avfall som uppstår ska i största möjliga utsträckning utnyttjas som en resurs. På den nya återvinningscentralen på Voltgatan finns stora möjligheter till återbruk vilket bidrar till minskade utsläpp och en bättre miljö. Sigtuna Vatten och Renhållning samarbetar med flera företag och verksamheter som Human Bridge, Love and Hope, Återbruket och Skänkt och Återhängt. Den nya återvinningscentralen kommer, till skillnad från Brista ÅVC, att drivas i egen regi av Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Det innebär att vi kan förändra och förbättra hur vi arbetar, till exempel hur vi arbetar med miljömålen och hållbar utveckling, säger Maria Vikström Nordmark, Avfallsstrateg.

Anläggningen i Brista kommer att fortsätta drivas av Ragn-Sells och bland annat bli en mottagning för Sigtuna och Knivstas källsorterade avfall.