Publicerad:

Även det lilla får avloppet att må illa

Varje år spolas det ner stora mängder skräp i avloppen. Skräpet fastnar i systemet vilket leder till stopp i pumpar och i ledningar, vilket kan få förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att bara toalettpapper och det som kommer ut ur kroppen spolas ner i toaletten. Släng skräpet i sophinken, så hjälper du till att bidra till ett renare vatten.

Skräpet som spolas ner i toaletten täpper till avloppsledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning. Detta försvårar reningen av avloppsvattnet och kan leda till att orenat vatten släpps ut i naturen. En liten våtservett kan orsaka stora problem både på reningsverket och men även hemma hos dig eftersom den kan fastna i ledningarna och orsaka översvämningar.

Toalettpapper går bra att spola ner i avloppet då toalettpapper snabbt löses upp i vatten. Hushållspapper är däremot ett våtstarkt papper som är skapad för att hålla ihop vid kontakt med vatten vilket skapar problem för reningsverken. Våtservetter som är gjorda av bomullsfibrer löses inte heller upp i avloppssystemet utan bildar långa trasor i ledningarna eller klumpar ihop sig med fett och annat skräp. Kasta därför våtservetter och annat skräp bland övrigt restavfall och spola endast ner toalettpapper, kiss och bajs i toaletten.

Annat skräp som tyvärr är vanligt att spola ner i avloppet är bland annat tops, tamponger och bomullstussar men ibland hittas en del konstiga saker i rensgallerna inne på reningsverken. Det har hittats allt från leksaker till rakhyvlar och golfbollar.

Ett tips för att minska mängden skräp i avloppet och bidra till ett renare vatten är att ställa in en sophink på toaletten. Då blir det enkelt att slänga skräpet där i stället för i toaletten. Då kan skräpet återvinnas eller brännas och bli till fjärrvärme samtidigt som vi skyddar vattnet och våra viktiga reningsverk.

En liten flicka som sitter på toaletten

Det är bara det som kommer från kroppen som får spolas ner i toaletten. Foto: Johnér