Publicerad:

Sista chansen att flytta båtar vid malmen

Om du har en båt som utan tillåtelse ligger längs stranden vid Malmen i Sigtuna måste du avlägsna den senast den 27 mars. Efter det datumet övergår äganderätten till kommunen.

Båtar som ligger uppdragna vid strandkanten i Sigtuna.

Informationsskyltar med uppmaning att avlägsna båtar och föremål från området har varit på plats sedan sommaren 2019. Anledningen är att dessa är placerade på Sigtuna kommuns mark som är allmän plats. Det betyder att du får vistas i området, för att exempelvis promenera, bada eller ha en picknick. Men du får inte placera och förvara båtar och andra föremål i området som hindrar allmänhetens tillgång till strandremsan, och gör att området kan uppfattas som enskilt.

Båtar och övriga föremål har anmälts till polisen. Efter den 27 mars kommer kommunen att forsla bort dem då äganderätten enligt fyndlagstiftningen har övergått till kommunen. Observera att inget som omhändertagits kommer att återlämnas.

Den berörda sträckan är markerad i kartan nedan.

Båtar som ligger uppdragna vid strandkanten i Sigtuna.