Publicerad:

Ny detaljplan för vattenland i Rosersberg

Nu finns ett nytt förslag på detaljplan för vattenland som läggs ut för samråd med möjlighet att lämna synpunkter från och med den 22 maj.

Som många av er redan känner till finns det planer på ett nytt besöksmål i form av vattenland med tillhörande hotell i Rosersberg. Kommunen har tagit fram ett förslag på ny detaljplan som kommer att vara ute för samråd från den 22 maj till och med den 19 juni.

För utbyte av information och synpunkter bjuder kommunen in till samrådsmöte den 25 maj klockan 17.30 - 19.30 i Råbergsskolan i Rosersberg. Välkommen!

datoranimerad ritning i gråskala som visar byggnadens volym och placering i Rosersberg

Ritningen visar volym och förslag på placering av vattenland i Rosersberg.

Samrådshandlingarna finns att ta del av på www.sigtuna.se/detaljplan/vattenland, samt på den digitala anslagstavlan i kommunhusets entréhall på Södergatan 20 i Märsta och på Rosersbergs församlingsgård under ordinarie öppettider.