Publicerad:

Kontroll ska säkerställa att barn inte skadas av kemiska produkter

Under våren kommer kommunen i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera att lokala butiker följer de lagkrav som gäller för frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation. Syfte är att se till att barn inte kommer till skada av kemiska produkter som saknar barnskyddande förslutning.

Regeln om barnskyddande förslutning gäller för produkter som kan ge vissa allvarliga hälsofaror och som säljs till allmänheten. Butiken ansvarar för att de farliga kemiska produkter som säljs har rätt förpackning.

Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas. Eftersom alla företag i en leverantörskedja är ansvariga för att en farlig kemisk produkt är korrekt förpackad är det därför viktigt att även butiker känner till dessa krav.

Inspektionen är en del av ett nationellt projekt och genomförs i samarbete med Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta bygg- och miljöförvaltningen genom vårt kontaktcenter.

Flaska med barnskyddande förslutning. Foto: Kemikalieinspektionen

Foto: Kemikalieinspektionen