Publicerad:

Ny översiktsplan för Sigtuna kommun antagen

Den 19 maj antogs Sigtuna kommuns nya översiktsplan i kommunfullmäktige. Det betyder att inriktningen för hela kommunens fysiska utveckling och planering är beslutad.

Två tjejer som leker i ett bostadsområde på sommaren. En hoppar hopprep och en tittar på.

En översiktsplan visar hur kommunen kan utvecklas, var bostäder ska byggas samt hur man kan uppnå hållbart resande. Alla kommuner måste ha en översiktsplan, som visar hur den fysiska planeringen ser ut minst 10 år framåt.

Huvuddragen i Sigtuna kommuns översiktsplan är att kommunen ska vara en mångsidig blandstad med en levande landsbygd, ha attraktiva och klimatsmarta trafiksystem samt värna om de gröna livsmiljöerna. Det ska vara enkelt att resa till och från kommunen, att ta sig till skolan, jobbet och fritidsaktiviteterna, men också att leva och bo här.

I översiktsplanen finns utvecklingsinriktningar beskrivna för Märsta, Sigtuna, Rosersberg och för landsbygden. Bostadsutvecklingen ska framför allt ske i lägen med god kollektivtrafik och där det finns offentlig och kommersiell service. Arlanda flygplats och logistikföretag bidrar med en stor mängd arbetsplatser, och för att ytterligare öka arbetsplatsutbudet ska kommunen verka för att bredda näringslivet och exempelvis gynna kontorsetableringar vid stationslägen, säger Kristina Gewers, samhällsbyggnadschef.

Beslutet att anta översiktsplanen 2022 togs i kommunfullmäktige den 19 maj.

Här kan du ta del av översiktsplanen för Sigtuna kommun