Publicerad:

Nytt samarbete ska underlätta markanvisningstävlingar

Nu inleder kommunen ett samarbete med plattformen markanvisning.se och deras nya digitala inlämningstjänst för markanvisningstävlingar. Första tävlingen att lanseras med det nya verktyget är nya bostäder vid Tvillingbackarna i Sigtuna stad.

Sigtuna kommuns mark- och exploateringschef, Märit Olofsson Nääs, förhoppning är att det nya samarbetet ger en ökad exponering av kommunens projekt och att fler lämnar in anbud:

Vi vill nå en bred målgrupp samt matcha rätt utvecklare till det unika projektet. Vi har även möjligheten att lära oss av andra kommuner och göra markanvisningsprocessen mer transparent och förutsägbar via samarbetet.

För byggaktörer innebär samarbetet att allt som rör processen finns på plattformen Markanvisning.se och att det är både enklare och säkrare att skicka in sina anbud. Till exempel kommer byggaktörer kunna ställa sina frågor till kommunen anonymt samt ta del av alla svar, vilket skapar likabehandling och förutsättningar att delta med samma förutsättningar. Att inlämning sker genom plattformen gör även att byggaktörer kan vara säkra på att ha lämnat in fullständiga anbud och att de får inlämningskvitto.

Nya bostäder på Tvillingbackarna först ut

Kommunens första markanvisningstävling att lanseras via den nya tjänsten är ett projekt på Tvillingbackarna, där kommunen söker en byggaktör som vill uppföra tio småhus med boendeservice. Förhoppningen är att projektet ska skapa förutsättningar för en omflyttning inom kommunen. Därför riktar sig projektet mot målgrupperna med hushåll utan barn som gärna vill bo i småhus, men utan allt jobb som kommer med ett hus. Anbudet ska därför bland annat innehålla förslag på service, exempelvis där trädgårdarna sköts gemensamt. Projektet innebär att en ny detaljplan ska tas fram. Kommunen vill arbeta tillsammans med byggaktören med att ta fram den detaljplanen. Byggaktörer kan lämna intresseanmälan under den närmsta månaden med deadline 23 april.

Läs mer om markanvisningstävlingen.

tre personer på den mark som nu ska anvisas

Märit Olofsson Nääs, Sigtuna kommuns mark- och exploateringschef, Emil Wahlberg, projektledare för Tvillingbackarna och Johan Brisvall, VD, Markanvisning.se