Publicerad:

Snabbast möjliga räddningsinsatser

Nu har brandkår, polis och ambulans större möjligheter att ta sig fram till olycksplatser och rädda liv i vår kommun. Vi har nyligen godkänts som en av landets 30 blåljuskommuner, vilket innebär att vi bidrar till snabbast möjliga insats när räddningstjänst larmas till incidenter av olika slag.

Tänk dig att det börjar brinna i grannhuset mitt emot och bara några minuter efter att du har ringt 112 är brandkåren på väg. Tänk dig sedan att tiden tickar på medan elden tilltar, utan en enda brandbil i sikte. Räddningstjänsten som var blixtsnabb att påbörja sin insats har stött på hinder längs vägen som gör att elden hinner sprida sig till flera hus innan styrkan väl är på plats.

Räddningstjänsten behöver ha rätt information för att kunna göra en snabb insats på rätt plats, säger en av kommunens GIS-ingenjörer Eija Österberg och fortsätter:

Branden i Västmanland blev en startpunkt för att man började jobba med blåljuscertifikat. Då fanns skogsbilvägar som inte var registrerade, så brandkåren fick ta väldiga omvägar som gjorde att skadorna blev väldigt omfattande.

För så kallade blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap som används både i larmcentral och utryckningsfordon för att snabbt komma fram till den plats där hjälpinsats krävs. Vid en nödsituation är det med andra ord oerhört viktigt att den här typen av stödsystem med geografisk information – så kallad geodata – fungerar.

När du ringer 112 anger du en plats och då gäller det att kartan är uppdaterad med rätt information om exempelvis gatunamn. Eller om någon säger att det brinner på centralskolan som inte är en adress men namn som används. För att brandkåren ska komma fram måste den informationen finnas med i vår geodata. Detsamma gäller väghinder som behöver finnas med i våra kartor för att räddningstjänsten ska kunna hitta snabbaste vägen fram, berättar Eija Österberg.

Stort och viktigt jobb

För att blåljusaktörer ska kunna vara på rätt plats i rätt tid behöver kommuner med andra ord ha tillförlitliga kartor med uppdaterad information. Blåljuskollen är en checklista som säkerställer att geodata – det vill säga geografisk information om allt från fastigheter, byggnader, vägar och sjöar till adresser – är av hög kvalitet.

Därför har vi under det senaste året genomfört ett omfattande arbete för höja kvalitén på kommunens geodata. Vi har bockat av alla punkter i Blåljuskollen, med resultatet att Sigtuna numera är en av landets 30 godkända Blåljuskommuner.

I ett år har vi arbetat med det här och nu börjar nästa viktiga del med att hålla kartan uppdaterad, säger Monne Naesenius, mätningsingenjör, som är ytterligare en av många inblandade från kommunen.

När nya bostadsområden, skolor, parker och idrottsanläggningar byggs behöver kartinformation för nybyggnationen uppdateras. En saknad väg kan försena en brandinsats och om adressen till en ny skola inte finns har ambulansen svårare att hitta fram.

Det är ett stort jobb som fler kommuner borde göra, avslutar Monne Naesenius.

Bild: Lantmäteriet