Publicerad:

Så blir Stora gatans nya stenskrud

Nu kan vi berätta att invånare, tjänstepersoner och experter är eniga om vilken stenbeläggning som ska pryda och skydda Sveriges äldsta gata - för en lång tid framöver.

Under mars och april har olika gatstensalternativ testats inför kommande renovering av Stora gatan i Sigtuna stad. Med hjälp av invånare och experter har vi undersökt hur ytorna känns att röra sig över och studerat hur väl stenarna passar i stadskärnans unika miljö.

Efter en sammanställning av expertutlåtanden och en mängd synpunkter som kommit in från engagerade invånare, är vi glada att kunna meddela beslutet om att det blir smågatsten som ny beläggning på Stora gatan.

Nu blir det ett nytt ljusare golv med gatsten som ger en karaktär vi tycker speglar det kulturhistoriska arvet bättre, samtidigt som det är mer miljövänligt än asfalt och kan ligga i 200 år framöver, säger kommunens projektledare Christine Snäll Åkerblom.

Majoriteten av alla som valt att tycka till via hemsidan har röstat för smågatsten, med den vanligaste motiveringen att dessa stenar passar bäst in i miljön. Andra kommentarer vi har fått som argument är att smågatsten både är tidsenlig och estetiskt tilltalande.

Därför väljer vi smågatsten

En av de viktigatse delarna vi har tagit hänsyn till i vårt val av sten är tillgänglighet. Stora gatan ska vara tillgänglig för alla och vi har utvärderat hur lätta ytorna känns att röra sig över till fots, i rullstol och med barnvagn. Med hjälp av tillgänglighetsexperter och egna undersökningar kan vi konstatera att den flammade smågatstenen som kommer att anläggas på stora delar av gatan är hundra procent tillgänglig. Vi har även utrett hur hala de olika ytorna blir på vintern, där det inte finns någon skillnad mellan de två testade stenalternativen och asfalt som täcker gatan nu.

Ytterligare en viktig del av beslutet handlar om hur väl den nya beläggningen passar i kulturmiljön. Provytorna har analyserats utifrån bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad och utvärderats av antikvarier som är eniga med majoriteten av tjänstepersoner och invånare - smågatsten passar bättre än såväl asfalt som granithällar.

Ovan nämnda exempel är bara några av många faktorer som ligger bakom beslutet att klä Stora gatan i smågasten. Utöver själva beläggningen kommer gatan även rustas med ett så kallat taktilt stråk för synskadade.

Stort tack till alla som har engagerat er i valet av sten!

Provyta med smågatsten där delar av ytan har en ljusare nyans än andra.

Majoriteten av alla som inkom med synpunkter föredrog det valda alternativet med smågatsten. Foto: Sigtuna kommun