Publicerad:

Förslag till översiktsplan 2022 ute på granskning

Nu kan du ta del av granskningsförslaget samt lämna synpunkter. Granskningsperioden pågår från och med den 6 december–14 februari 2022. Under den här perioden kan du lämna synpunkter på förslaget samt delta på informationsmöten.

Två tjejer som leker i ett bostadsområde på sommaren. En hoppar hopprep och en tittar på.

Fotograf: Rosie Alm

Översiktsplanen för Sigtuna kommun är under framtagande och nu är vi inne i granskningsperioden, vilket innebär att det fortfarande är ett förslag som är under bearbetning. När granskningen är avslutad så sker de justeringar som krävs för att planen ska kunna antas som ny gällande översiktsplan. Antagandet kommer troligen att ske våren 2022.

Här kan du ta del av översiktsplanens granskningsförslag

Här kan du lämna dina synpunkter samt anmäla dig till våra informationsmöten

Illustrativ bild som visar tidplanen för framtagandet av översiktsplanen.

Illustration: Sigtuna kommun