Publicerad:

Har du synpunkter på detaljplanen för vattenland i Rosersberg?

Samrådet börjar lida mot sitt slut men än finns det tid för den som vill att tycka till. Vi vill därför passa på att tacka för engagemanget hittills och välkomna dig som har synpunkter på förslaget att mejla oss senast den 19 juni.

Kommunens förslag till detaljplan för vattenland i Rosersberg har varit ute för samråd sedan den 22 maj, med fortsatt möjlighet att tycka till fram till på måndag den 19 juni. Eftersom samrådet är ett viktigt tillfälle för oss som kommun att ta del av synpunkter på förslaget, vill vi gärna påminna dig som har åsikter att mejla dessa till oss.

När samrådet är klart tar vi ställning till alla synpunkter och sammanställer dessa i en så kallad samrådsredogörelse som kommer finnas att ta del av på vår webbplats. Synpunkterna vi får från närboende, organisationer och myndigheter utgör sedan en viktig del av underlaget när vi beslutar om hur vi ska arbeta vidare med detaljplanen.

Uppföljningsmöte efter sommaren

Vi planerar att ha ett uppföljningsmöte om samrådet och vårt fortsatta arbete med detaljplanen efter sommaren. Mer information om tid och plats behöver vi återkomma med, men vi vill redan nu passa på att hälsa dig som är intresserad varmt välkommen att vara med på det mötet.

Lite längre fram, efter att detaljplaneförslaget har ändrats så skickas detaljplanen ut för granskning. Vid det tillfället kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter igen. Även dessa kommer tas om hand och sammanställas för eventuellt beslut om att göra ytterligare ändringar innan detaljplanen antas.

En detaljplan bestämmer hur mark ska användas inom ett visst område och samrådet är ett tillfälle när kommunen vill få in synpunkter på detaljplanen.

Samrådstiden pågår från 22 maj till 19 juni 2023

Mer information om detaljplanen finns på sidan:
Detaljplan för vattenland med hotell vid Rosersberg 9:1

Har du synpunkter på detaljplanen är du välkommen att mejla dessa till kontaktcenter@sigtuna.se eller skicka via post till Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 195 85 Märsta.