Publicerad:

Multisportrinken i Valsta är klar

Den nya multisportrinken i Valsta gör skäl för sitt namn. Ytan, som närmast kan beskrivas som ett stort plus-tecken, bjuder på ett stort antal möjligheter till att utöva lek och idrott.

Multisportrinken består av fyra delar där varje del är utrustad med basketkorg samt mål för fotboll eller handboll.

Totalt går det att dela upp rinken i 4 delar där varje del är utrustad med basketkorg samt mål för fotboll eller handboll. Är det fler på plats som vill spela mot varandra över en större yta går det också bra. Ytan är nämligen målad i två färger, rött och blått, som kombinerar två korgar och mål. En sarg på dryga metern ramar in rinken.

Underlaget består av konstgräs, men vi har också lagt 15 kilo sand per kvadratmeter för en kompakt, stabil yta så att bollen studsar bra.

Ta med en boll och besök multisportrinken med några kamrater eller så kanske du finner någon att utmana på plats!

Läs mer om satsningen Valsta 2030