Publicerad:

Vinnaren av årets arkitekturpris är korad

En ny entré till Sveriges äldsta gata som är stilbildande för parkstråket ända bort till Hamnplan. Ett stort och trivsamt rum som är till för alla människor, alla tider på dygnet året runt. Så beskrivs Borgmästarängen som vinner arkitekturpriset 2023.

Borgmästarängen med blomsterrabatter i förgrunden till en stor grön gräsmatta med gamla träd och liten skymt av sjön Mälaren längst bort.

Borgmästarängen vinner arkitekturpriset 2023. Foto: Sigtuna kommun

Arkitekturpriset delas ut en gång om året för att uppmärksamma och skapa intresse för god arkitektur i vår kommun. Målet är att lyfta arkitekturens påverkan av vår närmiljö, betona hög arkitektonisk nivå, detaljernas betydelse och arkitektens engagemang för ett gott resultat.

Stort tack till er som har bidragit genom att nominera vinnare i årets tävling. Efter att såväl invånare som en jury med tjänstepersoner och politiker fått säga sitt, beslutades under samhällsbyggnadsutskottet den 3 maj att Borgmästarängen i Sigtuna stad står som vinnare av arkitekturpriset 2023.

Stort och trivsamt rum för alla dygnet runt

Även en park har ju arkitektur som ska hitta sin plats och spela med omgivningen på ett trevligt sätt. Det ska finnas flera rumsligheter med ett stort rum som ska kännas öppet men även små rum där man känner sig trygg med överblick. Det har man lyckats med här. Parken är trevligt möblerad med olika blommor och buskar som gör att parken hela tiden förändras med årstiderna. Här finns plats för aktivitet och stillsamhet, även under mörka kvällar tack vare den fina belysningen. Borgmästarängen är som ett stort och trivsamt rum som är till för alla människor, alla tider på dygnet året runt, säger kommunens stadsarkitekt Mikael Mattsson.

Borgmästarängen som stod klar i sin nuvarande form år 2020, är numera en uppskattad och välbesökt mötesplats för olika former av aktivitet likväl som för återhämtning och vila.

För snart tre år sedan invigde jag nya Borgmästarängen. Det var mitt under pandemin så av naturliga skäl var det glest på folk då, men jag kunde ändå konstatera att vi fått en riktigt trygg, snygg och trivsam park. Idag vågar jag dessutom påstå att det blivit den populära och livfulla mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar som vi tänkt och hoppats, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Den 22 maj håller vi en prisutdelning och ceremoni på plats vid Borgmästarängen, dit alla som vill är välkomna från klockan 9.00.

Motivering till vinnaren av arkitekturpriset 2023

Borgmästarängen har bildat en ny entré och en populär mötesplats till Sveriges äldsta gata. Genom den genomtänkta belysningen upplevs den som välkomnande och trygg under hela dygnet och under alla årstider. En bred trappa ansluter mot Stora gatan där höjdskillnader tagits upp i de tillgängliga grusgångarna samt med bokhäcken som diskret men effektivt döljer gatan utanför. Parken ramas vidare in på ett välkomponerat sätt av husfasader, häckar och träplank. Dispositionen är genomtänkt med sittplatser längs kanterna med skydd i ryggen och en uppskattad lekplats innanför stråket ner mot vattnet. Genom att bevara den öppna gräsytan i mitten ges plats för det traditionella midsommarfirandet, där en ny scen ligger välplacerad på kanten utan att störa vattenkontakten åt söder. Borgmästarängen är stilbildande för parkstråket ända bort till Hamnplan och växtvalet i rabatterna är komponerade med Matrixplanteringar vilka bidrar till goda Ekosystemtjänster för en miljömässig hållbarhet.

Trevåningshus i rött och gult till höger om en vinterklädd park med sol, blå himmel och sjöglimt i bakgrunden.

Borgmästarängen klär även i vinterskrud. Foto: Rosie Alm

Borgmästarängen
Byggherre: Sigtuna kommun
Arkitekt: White arkitekter, ansvarig arkitekt Cecilia Jarlöv

Sigtuna kommuns arkitekturpris avser allt från bästa ny- och tillbyggnad, gestaltning av stadsmiljö, parker och torg eller ombyggnad och byggnadsvård som färdigställts under de senaste tre åren. Syftet med tävlingen är att skapa intresse och inspiration för god arkitektur i kommunen.

Här finns mer information om arkitekturpriset