Publicerad:

Ny gång- och cykelväg mot Venngarn

Med glädje kan vi nu meddela att kommunen har påbörjat bygget av den efterlängtade gång- och cykelvägen från Sigtuna stadsängar till Venngarn.

För att öka framkomlighet såväl som trafiksäkerhet bygger kommunen en cirka två kilometer lång väg för cyklister och gångtrafikanter längs norra Vibyvägen. Den nya sträckan utformas som en naturlig förlängning av befintlig gång- och cykelväg från Sigtuna stadsängar fram till Venngarn.

Stråket kommer även att förses med belysning för ökad trygghet och säkerhet, samt tillgänglighet för personer med synnedsättning.

Fotgängare och cyklister har att se fram emot en väg redo för premiärtur under sommaren 2023.

Mor och son på cykelfärd längs landsväg i kommunen.

Mor och son på cykelfärd längs annan landsväg i kommunen. Foto: Rosie Alm

Karta med röd ring runt området för den nya gång- och cykelvägen mot Venngarn

Rödmarkerad ring lokaliserar området för den nya gång- och cykelvägen. Bild: Sigtuna kommun