Publicerad:

Sigtuna kommun investerar en miljon kronor på nya laddstolpar

Som en del i arbetet med att nå de uppsatta klimatmålen satsar Sigtuna kommun på fler laddstolpar.

I planen Klimatsmart Sigtuna är ett av målen att kommunorganisationen ska har en fossilfri personbilsflotta 2025, ett annat att möjliggöra nollutsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska yta till år 2040.

Sigtuna kommun arbetar aktivt med olika lösningar som kan minska behovet av transporter, exempelvis genom satsningar på pendlarparkering, cykelparkering och påverkansarbete för att kunna öka tillgängliga gång- och cykelvägar samt förbättrad kollektivtrafik.

Men det går inte att komma ifrån att bilen ibland gör vardagen enklare och är en nödvändighet för många.

I budgeten har vi en miljon kronor avsatta för nyetablering av laddstolpar och laddinfrastruktur. Under 2022 planerar vi att bygga 20-30 nya laddpunkter. I första hand kommer dessa att fördelas vid kommunens verksamhetsfastigheter, men utanför kontorstid är tanken att laddstationerna ska vara tillgängliga för invånare som vill ladda sitt elfordon, säger Ulf Sävström, staben teknik- och servicekontoret.

I dagsläget är det kostnadsfritt att ladda sin elbil vid kommunens laddpunkter. Men i och med att antalet elbilar ökat markant har även kostnaden för kommunen ökat rejält.

Nu föreslås att laddstolparna avgiftsbeläggs från och med 1 juni 2022. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för förbrukad el och administration samt ge ett mindre överskott för att kunna täcka drift och underhåll av laddstolpar.
I dagsläget är beräkningen att en avgift på 4 kronor per kWh dygnet runt alla veckans dagar är rimlig. Det skulle i så fall innebära att en normalstor elbil (med en batterikapacitet på 40 kWh) skulle kosta 160 kronor att ladda full.
Betalning ska ske via app eller swish.

Beslut om laddstolpar och taxor tas på kommunfullmäktige den 19 maj.

Kommunen stöttar gärna de invånare, små företag, bostadsrättsföreningar med flera som själva vill installera laddplatser.

Hos energirådgivningen finns mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om installation, ansökan om bidrag och andra tips.

Det går också bra att vända sig direkt till kommunens energi- och klimatrådgivare för att få rådgivning kring laddplatser.