Publicerad:

Bygglovsbefriade altaner

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya regler för bygglov gällande altaner vid en och tvåbostadshus. Altaner är därmed till stor del bygglovsbefriade.

Altaner är bygglovsbefriade under förutsättningarna att:

  • Altanen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • Altanen får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter
  • Om grannen lämnar ett godkännande kan altanen placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Godkännande bör vara skriftligt.

Vill du uppföra ett plank med en tät konstruktion räknas hela höjden från marken upp till ovansidan av det täta staketet. Sätter du istället upp ett enkelt räcke eller ett staket med minst 50% genomsiktlighet räknas höjden från marken upp till golvet på altanen.

Undantagsfall

När det gäller byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt så är det inte bygglovsbefriat. Det betyder att inom till exempel riksintresset för Sigtuna stad behövs fortfarande bygglov för alla typer av åtgärder.

Läs mer på Boverkets hemsida om de nya reglerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.