Publicerad:

Vinnarna i Ekoutmaningen 2019 har korats

Sigtuna kommun har utsett vinnarna i Ekoutmaningen och för andra året i följd tar Hotell Kristina hem segern som Sigtuna kommuns bästa ekologiska restaurang. Indian Paradise koras som bästa vegetariska restaurang medan ICA Sigtuna får priset som bästa ekologiska butik.

Matproduktionen har stor påverkan på vår miljö. Men, det går att göra val som är mer gynnsamma för klimatet. Som exempelvis att välja råvaror som främjar biologisk mångfald och inte har besprutats med kemiska bekämpningsmedel, och att kasta mindre mat.

I Sigtuna kommuns årliga tävling Ekoutmaningen har det ekologiska och vegetariska utbudet samt arbetet med att förebygga och minimera matsvinn utvärderats i 53 restauranger och caféer och nio livsmedelsbutiker. I år inkluderas dessutom frågor kring aktuella frågor såsom minimeringen av matsvinn och arbete med att fasa ut engångsplast.

Bästa ekologiska restaurang: Hotell Kristina i Sigtuna
Här är 65 procent av mat och dryck ekologisk och restaurangen är KRAV-certifierad.

Vinnare ekoutmaningen - Hotell Kristina. Fotograf: Sigtuna kommun

Tobias Strömberg, köksmästare, Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-beredningen, och Robin Eliasson, restaurangchef. Fotograf: Sigtuna kommun

Bästa ekologiska butik: ICA Supermarket i Sigtuna
Butiken har ett brett utbud av ekologiska livsmedel och exponeringen och skyltningen gör det lätt för kunden att hitta dessa varor.

Vinnare ekoutmaningen - ICA Sigtuna. Fotograf: Sigtuna kommun

Michaela Lucie, butiksmedarbetare, Jeanette Wiklund, butikschef, Jan Ceder, ICA-handlare och Gill Brodin (C), ordförande i Agenda 2030-beredningen. Fotograf: Sigtuna kommun

Bästa vegetariska restaurang: Restaurangen Indian Paradise i Märsta
Ett lättillgängligt och brett utbud av vegetariska och veganska rätter på både lunch- och à la cartemenyn.

Vinnare ekoutmaningen - Indian Paradise. Fotograf: Sigtuna kommun

Hamid Hossein, Emdaclul Islam, ägare och Kamrul Hassan. Fotograf: Sigtuna kommun

Ekoutmaningen är ett bra exempel på hur kommunen - tillsammans med olika aktörer - kan verka för en mer hållbar utveckling. I Sigtuna kommun ska målen i Agenda 2030 integreras i hela organisationen och de system och tjänster som kommunen tillhandahåller ska miljöanpassas.

En Agenda 2030-beredning har inrättats under året i syfte att förstärka kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor. Mat är ett exempel på en sådan fråga, eftersom det rör flera av de globala målen och verksamheter i Sigtuna kommun. Inom kommunorganisationen pågår mycket arbete för att öka andelen av ekologisk och vegetarisk mat i de 10 000 måltider som serveras varje dag. Att även butikerna och restauranger i kommunen underlättar för invånarna att välja rätt, gör att vi i kommunen tillsammans kan bidra lokalt till de globala målen.

Mer info om Ekoutmaningen 2019

Det är föreningen Ekomatcentrum som på uppdrag av Sigtuna kommun utfört undersökningen redan sedan 2014. Genom besök och intervjuer kartläggs utbudet av hållbart producerad mat i kommunens livsmedelsbutiker, restauranger och caféer. Syftet är att lyfta alla goda exempel i vår kommun och underlätta för konsumenter som vill göra hållbara val.

Vilka får diplom?

  • Restauranger och caféer med minst 25 procent ekologiskt
    (Vi har gjort undantag för två restauranger i år som har 23 respektive 18 procent eftersom vi vill lyfta alla goda exempel i kommunen. De är båda KRAV-certifierade).
  • Restaurang med Bästa vegetariska utbud.
  • Livsmedelsbutik med en hög andel ekologiskt och ett brett utbud av ekologiska produkter. Vi premierar också en bra exponering och skyltning, det är viktigt att det är lätt för kunderna att hitta de ekologiska varorna.

53 restauranger och caféer i kommunen har medverkat i undersökningen 2019

De medverkande har uppgett sin andel ekologiskt av totala inköp av livsmedel och dryck under 2018, om de är KRAV-certifierade eller har någon annan miljömärkning. Ekomatcentrum har tittat på utbudet av ekologiska, vegetariska och veganska maträtter och hur väl restaurangerna kommunicerar utbudet på menyer och hemsidor.

Nio livsmedelsbutiker i kommunen har fått besök av Ekomatcentrum

Ekomatcentrum har inventerat hur många ekologiska varianter av 44 vanliga produkter de erbjuder. Utbudet av ett antal Fairtrade-produkter har också räknats. Skyltning och hyllmärkning av de ekologiska produkterna har granskats, det ska vara lätt för kunden att hitta de ekologiska produkterna. De flesta butiker har också uppgett andelen ekologiskt av sin totala försäljning.

Resultat Ekoutmaningen i Sigtuna kommun 2019

BÄSTA EKOLOGISKA UTBUD

Namn

Kategori

Ekologiskt

KRAV-certifiering

Vegetariskt på menyn

Veganskt på menyn

Hotell Kristina

Hotell och konferens

65 % livsmedel och dryck

Ja, 2 stjärnor

Ja

Nej, men tillagar veganskt om kunden önskar

32 rum & kök

Hotell och konferens

68 % livsmedel

Ja, 2 stjärnor

Ja

Nej, men tillagar veganskt om kunden önskar

Restaurang Skog, Sigtunahöjden

Hotell och konferens

44 % livsmedel och dryck

Ja, 1 stjärna

Ja

Ja

Rosersbergs Slottshotell

Hotell och konferens

40 % livsmedel och dryck

Ja, 1 stjärna

Nej, men tillagar vegetariskt om kunden önskar

Nej, men tillagar veganskt om kunden önskar

Sigtunastiftelsen

Hotell och konferens

37 % livsmedel och dryck

Ja, 1 stjärna

Ja

Ja

Stora Brännbo Konferens och Hotell

Hotell och konferens

23 % livsmedel och dryck

Ja, 1 stjärna

Ja

Nej, men tillagar veganskt om kunden önskar

Kämpasten

Hotell och konferens

18 % livsmedel och dryck

Ja, 1 stjärna

Ja

Nej, men tillagar veganskt om kunden önskar

Herresta Lada

Café

96 % livsmedel och dryck

Nej

Ja

Nej

Märsta Kulturstuga

Café

69 % livsmedel och dryck

Nej

Ja

Nej

RC Chocolat

Café

31 % livsmedel och dryck

Nej

Ja

Ja

BÄSTA VEGETARISKA UTBUD

Namn

Kategori

Ekologiskt

KRAV-certifierign

Vegetariskt på menyn

Veganskt på menyn

Indian Paradise

Restaurang

Ca 23 % livsmedel

Nej

Ett lättillgängligt och brett utbud av vegetariska och veganska rätter på både lunch- och à la cartemenyn.