Publicerad:

Var med på förnyelsen av Stora gatan i Sigtuna stad

Nu börjar vi bygga tillfälliga provytor på stora torget i Sigtuna stad för att testa olika varianter av ny gatstensbeläggning till Stora gatan. Så snart dessa ytor är på plats välkomnas alla invånare att titta, testa och tycka till!

Stora gatans slitna yta mellan trähus av typisk karaktär för stadskärnans unika kulturmiljö.

Stora gatan är sliten och ojämn. Foto: Mostphotos.

Stora gatan är Sveriges äldsta bevarade gata med över tusen år på nacken, som ska renoveras för att hålla i många hundra år till. Syftet med upprustningen är att skapa en vackrare, tryggare, mer hållbar och lättillgänglig gatumiljö, som ska bevara och stärka stadskärnans unika kulturmiljö. Gatan är en fornlämning som skyddas enligt kulturmiljölagen och kommunen står inför ett ganska komplext arbete.

Sträckningen har sett likadan ut sen 900-talet med olika gator, så kallade kulturlager, som gått på olika nivåer under olika århundraden, berättar kommunens projektledare Christine Snäll Åkerblom.

Under två års tid har ett team med olika specialister genomfört omfattande utredningar för att undvika skador på just kulturlagren. Dessa ligger väldigt grunt på vissa ställen, vilket gör att man måste bygga upp gatan på ett annat vis än vad som är svensk normalstandard.

Det är en hel värld under våra fötter där och i anläggningsfas blir det här mer av ett hantverk än standardarbete. Vi är ett väldigt engagerat projektteam med många specialister vilket det måste vara i ett sånt här projekt, säger Christine Snäll Åkerblom.

Stort behov av upprustning

Senaste gången Stora gatan renoverades var för ungefär 20 år sedan och en av anledningarna till upprustningen är att marken har sjunkit på vissa ställen, vilket bland annat gör gatan ganska svårframkomlig. Det här gör även att regnvatten inte rinner undan i brunnarna som det ska, utan samlas i sänkor som förvandlas till isfläckar på vintern. Därför ska Stora gatan rustas med ny mer tillgänglig och hållbar beläggning, samtidigt som höjdsättningen justeras.

Nu blir det ett nytt ljusare golv med gatsten som ger en karaktär vi tycker speglar det kulturhistoriska arvet bättre, samtidigt som det är mer miljövänligt än asfalt och kan ligga i 200 år framöver,

Två varianter av gatstensbeläggning för Stora gatan nya "golv" är alltså vad som ska testas med hjälp av provytorna som byggs upp på stora torget just nu. Dessa tar ungefär två veckor att bygga upp och kommer sedan att finnas för allmän beskådan med möjlighet för invånare att lämna synpunkter på.

Det är verkligen magiskt att få jobba med det här. Jag ser det som ett otroligt ärofyllt uppdrag och känner mig ödmjuk inför arbetet, säger Christine Snäll Åkerblom som ser fram emot att ta del av invånarnas åsikter om alternativen.

Var med och tyck till

Provytorna på stora torget kommer bestå av olika kombinationer av smågatsten och granithällar. Det som ska undersökas är hur lätta ytorna känns att röra sig över, både till fots och i rullstol, samt hur väl de olika stenarna passar in i stadskärnans unika gatumiljö. I samband med detta passar vi även på att visa upp den kopparlykta som ska ersätta befintlig belysning längs Stora gatan.

Invånare välkomnas att tycka till om gatubeläggningen och så snart provytorna är på plats om ungefär två veckor, kommer det finnas möjlighet att lämna sina synpunkter via ett formulär här på hemsidan. Representanter från kommunen kommer även finnas på plats för frågor och synpunkter 21 mars klockan 10.00-15.00.