Publicerad:

Uppdaterat förslag på vattenland i Rosersberg

En justerad detaljplan på vattenlandet i Rosersberg är nu ute för granskning. Detta innebär att allmänheten under fyra veckor kan tycka till om förslaget, med start den 15 februari.

Visionsbild på vattenland i Rosersberg

Bild: PE Arkitektur

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagen den 6 februari att det justerade förslaget ska skickas ut för granskning, vilket innebär att allmänheten under fyra veckor har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett flertal av de justeringar som gjorts är till följd av de synpunkter som kommit in.

Sigtuna kommuns uppdrag har varit att ta fram ett detaljplaneförslag på en badanläggning med tillhörande hotell. Efter de synpunkter som inkommit har vi bland annat justerat storleken och placeringen på vattenlandet samt placerat hotellet så att hotellrummen inte vetter mot villabebyggelsen. Vi har även gjort en kompletterande trafikutredning för att se över hur man som besökare kommer kunna ta sig dit utan att det påverkar de boende i området i allt för stor utsträckning, säger Emil Wahlberg, projektledare på Sigtuna kommun.

Efter samrådsperioden har förslaget ändrats genom att byggrätten i den norra delen har tagits bort från planförslaget och vattenland och hotell har flyttats söderut inom området. En anledning till detta har varit att vi vill påverka både landskapsbild och den närliggande villabebyggelsen mindre.

Byggnaderna har även blivit mindre i volym och höjden har sänkts en del. Utifrån de synpunkter som kommit in gällande trafikflödet så kommer en ny infart att ordnas mot Norrsundavägen. Även en kulturmiljöanalys och en riskutredning har tagits fram.

Detaljplanen ställs ut för granskning under perioden 15 februari - 15 mars 2024. Planhandlingar och utredningar hittas från och med den 15 februari på sigtuna.se, i kommunhusets entré samt på församlingsgården i Rosersberg.

Vad innebär granskning?

Sigtuna kommun har bearbetat de synpunkter som inkommit under samrådsperioden och gjort ett par justeringar i detaljplaneförslaget. Samrådsperioden pågick mellan den 22 maj – 19 juni 2023. Det justerade förslaget skickas nu ut till allmänheten för att inhämta synpunkter en gång till, ett steg som kallas för granskning.

Efter granskningen går Sigtuna kommun igenom alla inkomna synpunkter och justerar eventuellt detaljplaneförslaget igen. Därefter ska man besluta om den ska godkännas eller inte.

Bakgrund om vattenlandet:
Vattenlandet med tillhörande hotell är planerat i området som gränsar till E4 i öster och Norrsundavägen och Rosersbergs villastad i väster. Från början var den tänkta platsen för vattenlandet vid Rosersbergs trafikplats ca 500 meter söderut. Sedan tidigare har Sigtuna kommun gjort en direktanvisning, vilket innebär att exploatören Viinvest är tänkta att bygga vattenlandet.

Här kan du ta del av detaljplanen, vanliga frågor och svar samt läsa mer om projektet. Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du protokoll, samrådsredogörelse och annan information som godkändes för granskning i samhällsbyggnadsutskottet den 6 februari. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I samrådsredogörelsen ger Sigtuna kommun skriftlig återkoppling på de synpunkter som inkommit under samrådsperioden.