Publicerad:

Vi bekämpar granbarkborre på kommunens mark

Sedan några år tillbaka har vi fokuserat extra mycket på att bekämpa granbarkborre på kommunens mark. I år testar vi en ny metod och låter en hund söka upp angripna granar. På så sätt kan vi snabbt vidta åtgärder för att förhindra spridningen.

Under perioden maj-juli svärmar granbarkborren för fullt. Vi hinner inte med att inventera och hantera de angripna granarna innan de svärmat vidare till nästa bestånd. I år har vi därför valt att testa en ny metod genom att använda oss av en hund som kan söka upp angripna granar.

På bilden har hunden utmarkerat några granar vid MTB-banan, som ligger vid norra Prästängarna. Hundföraren har sedan sprayat blå färg på träden så att vi lätt kan urskilja dem och avverka träden innan larverna utvecklas och blir en skalbagge, som flyger vidare till nästa friska gran.

En mellanstor brun hund ligger ner i skogen med utsträckt tunga. På träden bakom hunden är granarna sprayade med blå färg.

Granbarkborre-hunden har markerat ut angripna granar vid MTB-banan. Foto: Sigtuna kommun

Resultatet kommer sedan att utvärderas till nästa års svärmning. Resultat från andra län visar en förbättring på 80 procent i de områden som hunden har sökt.

Hur känner man igen träd som angripits?

Ser du gamla döda granar kan du utgå från att de blivit angripna tidigare år. Nya angrepp kan du se genom att titta på stammarna och se borrhål, ett kanelfärgat borrmjöl samt gröna barr under granen. Det kan dock vara svårt att skilja på angrepp från granbarkborren och angrepp från andra insekter, som inte tar död på träden.

Här kan du skicka in en felanmälan till oss om du ser angripna granar