Publicerad:

Detaljplan för vårt nya kultur- och aktivitetscenter i Valsta

Idag den 12 juni påbörjas samrådet för kommunens förslag till detaljplan på Valsta torg. Välkommen att tycka till och delta gärna på samrådsmötet för information, frågor och synpunkter den 19 juni.

Valsta centrum ovanifrån visar vita höghus och torget i mitten där kultur- och aktivitetscentret ska byggas.

Valsta centrum ovanifrån. Foto: Emitent Media AB

Som många redan känner till planerar vi att bygga ett kultur- och aktivitetscenter på Valsta torg. Syftet med satsningen är att skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service som välkomnar människor i alla åldrar att mötas, inspireras och utvecklas i en levande och trygg miljö.

Arkitekturtävlingen avslutades i januari och under våren har vi arbetat med ett förslag på detaljplan för den nya byggnaden på Valsta torg, som nu är klart. Därmed har det återigen blivit dags för den som vill att tycka till.

Samrådet som påbörjas idag innebär att kommunen välkomnar invånare, organisationer och myndigheter att lämna synpunkter på detaljplanen, fram till samrådstidens slut den 7 juli. Med det sagt vill vi även passa på att bjuda in till ett samrådsmöte för information, frågor och synpunkter på mötesplatsen i Valsta, den 19 juni klockan 18.00 - 20.00.

En detaljplan bestämmer hur mark ska användas inom ett visst område och samrådet är ett tillfälle när kommunen vill få in synpunkter på detaljplanen.

Samrådstiden som har förlängts pågår från 12 juni till 7 juli 2023
Information om detaljplanen finns på: www.sigtuna.se/detaljplan_kac
Här finns mer information om kultur- och aktivitetscentret

Har du synpunkter på detaljplanen är du välkommen att mejla dem till:
kontaktcenter@sigtuna.se