Publicerad:

Så här var 2023 för Sigtuna kommun

Trots ett utmanande år med krig och inflation som påverkat kommunen, märks även en hel del ljuspunkter och framgångar. Sammanställningen av 2023 finns nu att ta del av i årsredovisningen, som godkändes av kommunfullmäktige under torsdagen 25 april.

När 2023 ska sammanfattas säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, så här om resultaten:

Det är väldigt tillfredsställande att vi trots genomgången pandemi och två år med krig i Europa, inflation och galopperande pensionskostnader kan uppvisa ett starkt ekonomiskt resultat. De mycket tuffa omständigheterna har tvingat såväl kommuner som regioner i landet att dra ned kraftigt på sina verksamheter. Det har Sigtuna kommun inte behövt tack vare den välskötta ekonomin.

Sigtuna kommun gör ett positivt resultat på 343 miljoner kronor, när engångsintäkter i form av icke budgeterade exploateringsresultat på 236,2 miljoner kronor inkluderas.

Olov Holst säger vidare:

Det är också glädjande att konstatera att samtliga de fyra övergripande målen som kommunen hade under 2023, det vill säga stabil kommunal ekonomi, bra kommunal service, hållbar samhällsutveckling och attraktiv arbetsgivare, anses vara uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Flera verksamheter har haft en positiv utveckling medan andra redovisat utmaningar och försämrat resultat. Exempel på positiv utveckling är följande:

  • Skolinspektionen ger Arlandagymnasiet högsta betyg vad gäller: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning. Arlandagymnasiet fick alltså högsta betyg inom samtliga områden. Enligt Skolinspektionen är det bara tio procent av alla skolor som granskas som får så höga omdömen.
  • Sigtuna kommun klättrade åtta placeringar i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet och hamnade på plats 73.
  • Under 2023 klättrade Sigtuna kommun från plats 89 till plats 34 i Aktuell Hållbarhets årliga rankning över Sveriges miljöbästa kommuner.
  • Byggprojektet Västra Rosersberg gata och VA tilldelades Byggindustrins prestigefyllda pris Årets bygge i kategorin infrastruktur. I motiveringen nämns bland annat att anläggningsprojektet tagit hänsyn till allt från biologisk mångfald till att hitta tekniska lösningar som är hållbara över tid.
  • Sigtuna kommun nominerades i fem kategorier i årets upplaga av tävlingen White Guide Junior som är Sveriges största tävling för offentliga måltider. Kriterierna som bedöms är smak och näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang, kommunala satsningar och hållbarhet
  • Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs fortsätter öka. Genomsnittet i riket visar på en negativ trend och landar på närmare tjugo procentenheter lägre än vad som är Sigtuna kommuns utfall.
  • Sjukfrånvaron hos anställda i Sigtuna kommun har sjunkit från 7,4 procent till 6,6 procent. Det innebär att Sigtuna är en av tio kommuner i Stockholms län med lägst sjukfrånvaro.
  • Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskolan ligger kvar på hög nivå.

Bland utmaningarna som Sigtuna kommun hade under 2023 märks bland annat:

  • Måluppfyllelsen i grundskolan har försämrats. En förklaring är att andelen nyanlända elever varit hög, 12,2 procent att jämföra med rikssnittet på 4,8 procent. Elever med kort tid i svensk skola har utmaningar att klara kunskapskraven.
  • Svårigheter att rekrytera personal såsom exempelvis socialsekreterare.

Kommunfullmäktiges målsättning är att de kommunala kärnverksamheterna på sikt ska nå en stabil nivå där kommunen kontinuerligt tillhör de 50 bästa landet.

Här hittar du årsredovisningen för 2023.

Hållbarhetsredovisningen ligger med som separat bilaga.

Man i svart kockmössa står vid matkantiner och tittar in i kameran.

Bland ljuspunkterna från 2023 märks bland annat hela fem nomineringar i White Guide Junior, där köksmästaren Adam Brolund på S:t Pers skola var en av de nominerade. Foto: Rosie Alm