Trygg och stabil uppväxt sökes

Har du plats i hjärtat och i ditt hem för en ung människa som är värd en trygg uppväxt? Just nu söker vi familjehem till barn och ungdomar från Sigtuna kommun. Du kan bo var som helst i Sverige.

När barn och ungdomar av olika skäl inte kan stanna hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj. Ibland behövs ett hem och en trygg famn under en kortare period, ibland handlar det om att växa upp i ett familjehem. Familjehemmets uppgift är att erbjuda stabila förhållanden, närvarande vuxna och flexibilitet.

xxx

Så här fungerar det

Att inkludera någon i ditt hem är ett viktigt och noga reglerat uppdrag.

Humleplanta på stöd

Vi stöttar dig

Sigtuna kommun finns med från intresseanmälan tills uppdraget är klart.

xxx

Hör av dig

Anmäl ditt intresse, så berättar vi mer.

Du kan bli den som får en ung människas liv att ta en ny vändning. Alla förtjänar en andra chans. Och en tredje. Och en fjärde.

Barnens och ungdomarnas bästa går alltid först. Som vi ser det är det aldrig barnet eller ungdomen som har hamnat snett. Det är situationen runt omkring som kan behöva förändras, och där spelar våra familjehem en stor och viktig roll.

Vilka behöver ett nytt hem?

Varje år har vi en stor variation av uppdrag till våra familjehem. Det handlar om syskonpar och enskilda barn, små barn och tonåringar. De kommer från olika ekonomisk bakgrund och med unika erfarenheter i bagaget. Det kan vara ett barn eller en ungdom med problem i den biologiska familjen eller ett ensamkommande barn från ett annat land.

Det här har gjort att våra familjehemssekreterare har fått en bred kompetens i att hitta rätt matchning och stötta familjehemmen med vad som krävs i varje enskild uppdrag.

Läs mer hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Att vara familjehem berikar mitt liv. Det ger mig mer bekymmer, men också mer kärlek.

Familjehemsförälder hos Sigtuna kommun, 2022

Att ha uppdrag från Sigtuna kommun

Spelar det någon roll om du anlitas av ett privat företag eller en kommun? Det är förstås olika från fall till fall, men vi tror att vårt hundraprocentiga fokus på barnen och ungdomarna utan att ha ett vinstintresse spelar roll.

På samma sätt tror vi att du som vill engagera dig gör det utan att ha som främsta mål att tjäna pengar. När vi som kommun skriver avtal med ett familjehem erbjuder vi en ersättning som baseras på hur förutsättningarna i just ditt uppdrag ser ut.

Sigtuna kommun är en mångfaldskommun och därför är vi vana att se till människors olikheter och förutsättningar - och det dynamiska som kan uppstå när olika bakgrunder möts.

Familjehemssekreterarna i Sigtuna kommun har jobbat här länge och tillsammans har vi en bred erfarenhet. Vi vet att varje placering i familjehem är unik och vi ger oss inte förrän vi har skapat bästa möjliga förutsättningar för barnen och ungdomarna.

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård
och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937)

Matchningen är allt

Vi har i flera år placerat barn och ungdomar och vet att ingen livssituation är den andra lik. Och våra familjehems olika förutsättningar är lika unika.

Om det blir aktuellt att gå vidare med din intresseanmälan gör vi först en utredning som ska försäkra oss om att du och dina hemförhållanden passar barnet som behöver hjälp just nu. Våra familjehem får alltid handledning och stöttning av oss, vilket av naturliga skäl är vanligast i början av ett uppdrag. Vi kan också erbjuda olika utbildningar.

Jag har alltid mötts av personal som vill lyssna på mig med respekt för min roll som familjehem. Personalen har förmågan att ta ställning för barnets bästa när det i viss mån krockat med mig – det tycker jag är stort.

Familjehemsförälder hos Sigtuna kommun, 2021

Den slutliga bedömningen av om ett hem är lämpligt som familjehem görs först när det finns ett specifikt barn som är tänkt för placering i hemmet. Med andra ord är det alltså i förhållande till just det barnet som ett familjehem blir godkänt eller ej.

Vanliga frågor och svar

Om du inte varit familjehem tidigare har du självklart en massa frågor. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

Tonårig tjej med rosafärgat hår sover i säng med vita sängkläder.

Foto: Susanne Walström

Vill du veta mera?

Vill du prata med oss innan du bestämmer dig? Ring oss eller skicka e-post, så kommer du i kontakt med våra erfarna familjehemssekreterare.

Telefon: 08-591 260 00
E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Är du intresserad av att bli familjehem redan nu? Anmäl ditt intresse i vår e-tjänst. Vi hör av oss inom tre veckor.

Relaterad information

Läs mer om hur du kan hjälpa barn och ungdomar på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..