Familjehem

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma av olika anledningar. Han eller hon bor i sitt familjehem permanent och blir som en familjemedlem.

Innehåll på denna sida

Det finns olika anledningar till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt eget. Det kan röra sig om att föräldrarna brister i omsorgen eller att det finns våld och missbruk i hemmet. Barn kan även behöva placeras utanför det egna hemmet på grund av ett eget riskfyllt beteende, som kriminalitet, missbruk och våld mot sig själv eller sin omgivning.

En kvinna arbetar med en deg på ett bord. Bredvid på en pall står en liten flicka i Pippi-förkläde och hjälper till.

Foto: Emma Sekhon

Utredning

Om du är intresserad och anmäler dig att bli familjehem kommer socialtjänsten att utreda dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i det egna hemmet. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning.

Om du och eventuell partner bedöms vara lämpliga görs en matchning med ett barn eller ungdom som väntar på ett familjehem. Då tittar socialtjänsten på om du eller ni har förutsättningar att ta hand om just det barnet som behöver placeras.

Ansvar

Att vara familjehem innebär bland annat att ge barnet daglig omsorg, en stabil tillvaro och en trygg uppväxt. Socialtjänsten har huvudansvaret för barnet och det innebär att du/ni som familjehem har regelbunden kontakt med socialtjänsten, för att säkerställa att både du/ni och barnet har det stöd ni behöver.

Du har inte vårdnaden om barnet, utan det har barnets föräldrar. Du har inte heller försörjningsskyldighet för barnet.

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten har som mål att placeringar ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets och vårdnadshavarnas vilja. I dessa fall görs det med stöd av Lagen om vård av unga (LVU).

Omfattning

Hur länge ett barn behöver bo i ett familjehem varierar mellan allt från några månader till hela sin uppväxt. Ibland vet socialtjänsten redan från början att barnet är i behov av en längre tids placering, medan det en annan gång är något som konstateras under tiden barnet bor i familjehemmet. Som familjehem kan man därför behöva vara inställd på både att barnet kan komma att flytta tillbaka till ursprungshemmet och att barnet kommer att växa upp i familjehemmet.

Ersättningar

Du har rätt till ersättning för uppdraget och den består av två delar: en fast arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet är din ersättning för att du har tagit dig an uppdraget, och är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande.

Omkostnadsdelen ska täcka de kostnader du har för barnet eller ungdomen när han eller hon bor hos dig.

Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och kan variera från kommun till kommun. Du hittar mer detaljer kring rekommendationerna hos SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du frågor? Låter det intressant? Hör av dig!

Skicka e-post till kontaktcenter@sigtuna.se eller kontakta vår familjehemssekreterare via telefon 08- 591 260 00 om du vill ha mer information.

Eller anmäl ditt intresse i vår e-tjänst.

Kvinna med långt hår och svart jacka sitter på en parkbänk och håller om en pojke i tioårsåldern i orange jacka. Kvinnan håller en bukett med lönnlöv i höstfärger.

Foto: Tatiana Chekryzhova

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.