Publicerad:

Förändringar i flera nämnder

Mattias Askerson (M) får rollen som ordförande i den nybildade utbildningsnämnden. Dessutom har han utsetts till vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det kommer att ske en del förändringar i några av kommunens nämnder. Under kommunfullmäktige den 25 april blev det klart att Mattias Askerson tar över ordförandeposten i utbildningsnämnden. Beslut om att förskole- och grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skulle slås ihop till en gemensam utbildningsnämnd från och med den 1 maj, togs tidigare i år. Men nu är det alltså klart vem som blir nämndordförande.

Anledningen till sammanslagningen är den omorganisation som trädde i kraft 1 januari 2024, då all utbildningsverksamhet samlades i en enda förvaltning. Nu har en gemensam nämnd och en gemensam förvaltning helhetsansvaret för alla skolformer från förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, korttidstillsyn, vuxenutbildning, och yrkeshögskola.

Mattias Askerson (M), utbildningsnämndens ordförande, säger:

Nu samlar vi hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning, i en och samma nämnd. Det gör att vi kan stärka det strategiska arbetet för att fler elever ska nå gymnasieexamen och sedan också komma i egen försörjning. Den röda tråden genom elevernas utbildningstid stärks och påbörjas redan i förskolan.

Askerson tar också över rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen efter Mats Weibull (M).

Det är en stor ära att få förtroendet att axla rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen och jag ser fram emot att tillsammans med Olov Holst fortsätta arbetet för en ännu bättre kommun med fokus på kärnverksamheterna, stabil ekonomi och trygghet, säger Mattias Askerson.

På torsdagens fullmäktigesammanträde gjordes även en förändring i vård- och omsorgsnämnden, då Erik Sedig (KD) fick rollen som ordförande medan tidigare ordförande Josefin Brodd (M) fortsätter som vice ordförande i enlighet med den partiöverenskommelse som ingicks i december 2023.

Blond kille i mörk kostym och rosa slips.

Mattias Askerson (M) får rollen som ordförande i den nybildade utbildningsnämnden. Dessutom har han utsetts till vice ordförande i kommunstyrelsen.