Publicerad:

Så skapas läsintresse

Att ta böckerna till barnen och att som bibliotekarie göra sig synlig är en av anledningarna till att intresset för böcker har ökat på Centralskolan.

Sedan höstterminen 2021 arbetar Ulrika Håkansson Kallin som bibliotekarie på Centralskolan. Samarbete med lärare och att ta böckerna till barnen på ett lekfullt sätt har varit hennes knep för att få fler barn intresserade av språk och böcker. Även de barn som inte har svenska som modersmål.

Jag har blivit väldigt bra emottagen av personalen och tack vare det har jag ett gott samarbete med alla klasserna. Som bibliotekarie gäller det att göra sig själv och böckerna synliga för barnen, säger Ulrika Håkansson Kallin.

Ett av hennes knep är att vara ute på rasterna. Hon tog med sig en färgglad duk och en hög med böcker, satte sig mitt på skolgården och väntade in barnen.

Barn är nyfikna. När du kommer med böcker kommer de direkt. De undrar vad jag gör, vad jag läser och varför jag sitter där. Det gäller att sänka trösklarna. Det finns så många fördomar om vad bibliotek är.

På rasten tar hon med sig en liten del av biblioteket ut och läser för barnen, eller så leker de i böckernas värld. Det skapar gemenskap.

Jag kan till exempel ta upp en bild med mycket detaljer och säga: jag tänker på en person med glasögon och gul bikini.

Alla barnen vill ju så klart vara först att hitta personen som Ulrika Håkansson Kallin tänker på. Ett annat knep för att engagera barnen är kartor och flaggor.

Kartor intresserar alla. Jag hade vid något tillfälle fått en gratis gul väs, sydde på flaggor och tog med mig en kartatlas ut. Direkt kom barnen fram och ville se om just sin flagga fanns med, var de olika länderna ligger och så var diskussionerna igång. Återigen, det gäller att sänka trösklarna till böcker och läsande.

Böckernas värld syns överallt på Centralskolan. I korridorer och kapprum finns bilder på böcker, boktips, affischer med aktuella teman som till exempel nobelpristagare i litteratur. Med lite målarfärg, nya bokhyllor och soffor fick Ulrika Håkansson Kallin till ett uppskattat bibliotek, ett rum där det även finns en träningscykel för de med mycket spring i benen. Cykeln är halv, det vill säga den har trampor och du kommer ingenstans vilket gör att du kan sitta i en fåtölj, trampa och läsa.

Den är väldigt uppskattad. Även de mest aktiva barnen blir lugna och kan sitta och läsa långa stunder. När jag skapade biblioteket var det viktigt för mig att det skulle vara åldersneutralt. Alla oavsett ålder och kön ska känna sig hemma här, även de som inte är läsare just nu. För mig är alla potentiella läsare, säger Ulrika Håkansson Kallin. Det är viktigt att inte utesluta eller ge upp läsandet bara för att barnen inte är läsare idag.

Blond kvinna sitter på en bänk på en skolgård.

Ulrika Håkansson Kallin, bibliotekarie Centralskolan.