Publicerad:

Sigtuna kommun satsar på yrkesutbildningar

Invånarna i Sigtuna kommun har drabbats hårt av coronapandemins påverkan och antalet arbetslösa har ökat med 51 procent sedan mitten av mars.
Därför har kommunen beslutat att alla som söker en yrkesutbildning ska antas.

Samtliga invånare som är arbetslösa, varslade eller har kort utbildning och som söker till en yrkesutbildning inom ett bristyrke ska antas till utbildningen, förutsatt att de är behöriga. Det beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på sitt sammanträde tisdagen 16 juni.
- I Sigtuna kommun har vi gjort flertalet insatser för arbetsmarknaden i och med effekterna av covid-19. Beslutet om komvux inom bristyrken är ytterligare en del i kommunens krispaket. Beslutet betyder att vi kan göra två saker samtidigt, dels hjälpa de arbetslösa till jobb, dels utbilda fler personer inom bristyrken, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Under 2020 står staten för alla kostnader för yrkesvux, därefter finansierar Sigtuna kommun 30 procent av kostnaderna.
- Under nuvarande år innebär satsningen inga kostnader för oss och vi bedömer att den sedan kommer att vara kostnadsneutral, då de studerande på yrkesvux har rätt till studiemedel och färre kommer därför att behöva försörjningsstöd, säger Mikael Brant-Lundin, chef för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Sigtuna kommun erbjuder en mängd olika yrkesutbildningar, där efterfrågan på arbetskraft är stor inom yrket. Några exempel är undersköterska, elektriker, buss- och lastbilsförare, kock och VVS-montör.
De flesta yrkesutbildningar inom yrkesvux är ett och halvt år.
- Den rådande pandemin har stora konsekvenser för invånare och vårt näringsliv i Sigtuna kommun. Antalet arbetslösa och varslade i kommunen har ökat mycket kraftigt under våren. En viktig åtgärd är att fler utbildar sig inom yrkesvux inom bristyrken, säger Mikael Brant-Lundin, chef för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.