Publicerad:

Poesibok med barnens egna dikter.

Under vårterminen har elever på våra kommunala skolor haft möjlighet att delta i Sigtuna kommuns första poesitävling.

Finalister och vinnare fick se sina bidrag tryckta i en antologi som de fick med sig hem på skolavslutningen. Vinnarna fick förutom äran, ett presentkort som de kan använda i en bokhandel. Nedan bild på tre av våra unga poeter.

Emily
Zhang och Nomin-Erdene
Erdenebat. Foto Sigtuna kommun 

Emily Zhang (vänster) vann med dikten ”Min högstadietid”. Nomin-Erdene Erdenebat (höger), har två dikter med i antologin. ”Som en fjäril”, samt vinnardikten ”Bara ge upp”, som trots sitt namn är en i allra högsta grad hoppfull dikt. Båda flickorna gick i klass 9A på Ekillaskolan.

Emil
Albright på Steningehöjderns skola. Foto Sigtuna kommun

Emil Albright i årskurs 2 på Steningehöjdens skola ser sin dikt ”Våren är här” i tryck.