Publicerad:

Vuxenutbildningen har hittat lösningen för att lyckas med mattekursen

För ett år sedan klarade bara hälften av de som läste gymnasiematte på vuxenutbildningen av att få godkänt betyg. Mindre än ett år senare lyckas åtta av tio. Lösningen? Nivåtester.

Det här med att få godkänt betyg i matte är ju svårt, eller? Det behöver det inte alls vara. Vår vuxenutbildning började förra hösten att låta de som ville läsa matematik på gymnasial nivå att först göra ett nivåtest. Då var det bara 50 procent av deltagarna som fick godkända betyg. Nu ett år senare lyckas 81 procent bli godkända på sina mattekurser. Det kan jämföras med andra kommuner i norra länet, som i genomsnitt har 59 procent godkända deltagare på gymnasiekurser i matte inom sin vuxenutbildning.

Nivåtesterna visar vilken kurs som varje deltagare bör starta med för att ge de bästa förutsättningarna att klara ett godkänt betyg. Ibland behöver kunskaperna bara fräschas upp och ibland krävs det att den senaste kursen görs om från början.

Kunskap är färskvara och jag är glad att vi har hittat en rutin som visar sig fungera när det gäller att värdera tidigare betyg. Nivåtest verkar vara det som löste upp knuten för oss, säger Emma Kapusta Rönnberg, rektor för Sigtuna kommuns vuxenutbildning på Sigtuna kompetenscenter.

Idag studerar cirka 250 personer matematik på gymnasienivå inom vår vuxenutbildning i Sigtuna kommun. Att införa nivåtest har inneburit en investering i tid och pengar för Sigtuna kompetenscenter.

Det här var ett modigt beslut i och med att nivåtesten tar mer resurser i anspråk och att vi i praktiken ifrågasätter tidigare betyg. Men vi vill att alla ska lyckas och komma ett steg närmare sina mål, oavsett om det är att ta en examen eller att skaffa sig behörighet till högre studier, fortsätter Emma Kapusta Rönnberg.

Vuxenutbildningen är ett viktigt komplement till grundskola och gymnasium i kommunen, med utbildning på både grundskole- och gymnasienivå. Där kan man som vuxen till exempel läsa en gymnasial yrkesutbildning. Ungefär 2 500 personer i kommunen läser årligen in tidigare icke godkända betyg eller kompletterar sin utbildning för att kunna studera på högre nivå. De som får sin ansökan godkänd har ett trettiotal skolor att välja på i Stockholms län.

Kille i 20-årsåldern gör matematikuppgifter på ett block med miniräknare i handen.

Genom att testa förkunskaperna hamnar fler deltagare på vuxenutbildningen på matematikkurser som de har förutsättningar att klara. Foto: Plattform/Johnér