Publicerad:

Svara gärna på föräldra- och elevenkäten!

Nu är det dags att svara på den enkät vi skickar ut till vårdnadshavare i förskolan och vårdnadshavare och elever i årskurs 3, 5 och 8. Enkäten är öppen mellan 12 april och 2 maj. Alla svar är viktiga och ger oss underlag att ytterligare förbättra våra verksamheter.

Vad tycker du som vårdnadshavare om kommunens förskolor/skolor och vad tycker eleverna?

Varje år genomför vi en enkät för att få veta vad ni tycker om våra verksamheter. Svaren ligger sedan till grund för hur vi planerar utvecklingen framåt. Förra året kom det till exempel fram att eleverna på en högstadieskola inte kände sig väldigt trygga och då utvecklades elevrådets arbete genom ett elevråd för trygghet, trivsel och studiero. Skolans enkätresultat undersöks och uppföljning och elevintervjuer genomförs utifrån rådets arbete. Ju fler svar, desto bättre underlag för den framtida planeringen.

Vårdnadshavare kan svara digitalt eller på pappersenkät. Enkäten och information om den finns på svenska, engelska, finska, spanska, somaliska och på arabiska.

Enkäten genomförs av Origo Group på uppdrag av Sigtuna kommun.
Vid frågor om enkäten kontakta vår samarbetspartner Origo Group på telefon 08-591 236 50 mellan kl. 09:00-11:00 eller via e-post support@origogroup.com

För övriga frågor kan du kontakta förskolan/skolan eller Sigtuna kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Gabriele Nicklisch, 08-591 268 87

Alla svar är viktiga och ger oss underlag att ytterligare förbättra våra verksamheter.

Elev som sitter vid sin bänk i klassrummet och har leftion.