Publicerad:

Så är det att vara skolsköterska

En centraliserad barn- och elevhälsa, friheten att lägga upp sitt arbete och en kommun med stor variation gjorde att skolsköterskorna Helene Malmqvist och Moa Fryk valde att jobba i Sigtuna kommun.

Helene Malmqvist har en bakgrund som flygvärdinna och Moa Fryk som sjuksköterska på ett akutsjukhus, men båda har samma kall – att arbeta med barn. Båda nämner strukturen i vardagen och den variation som Sigtuna kommun erbjuder som fördelar med att arbeta just här. Men en av huvudorsakerna som gjorde att de tittade lite extra på platsannonsen var en centraliserad barn- och elevhälsoenhet.

Att höra till en egen central enhet gör att jag har möjlighet att regelbundet lyfta specifika frågor samt få erfarenhetsutbyte och råd av kollegor som arbetar med det jag gör. Jag får möjlighet att fokusera på min yrkesroll, säger Moa.

En annan fördel som båda lyfter fram är att de kan påverka åt båda hållen. Det vill säga dels från barn- och elevhälsans perspektiv, dels från skolans perspektiv till den centrala organisationen. En förutsättning för ett gott samarbete sinsemellan är kommunikation och goda rutiner. Moa förklarar:

På min skola som jag arbetar på har vi regelbundna elevhälsomöten där jag som skolsköterska träffar representanter som till exempel biträdande rektor, speciallärare, mentor och fritidspedagog för att på gruppnivå arbeta klassvis. Det är ett bra sätt att arbeta hälsofrämjande på gruppnivå.

Både Helene och Moa upplever att det satsas på skolsköterska som yrke.

Vi får tid och möjlighet till kompetenshöjning. Till exempel avsatt tid för att läsa, gå en utbildning eller delta på en branschkongress, säger Helene. Jag upplever att det är välkommet att komma med förslag till hur jag vill höja min kompetens.

Sigtuna kommun är en växande kommun och erbjuder många variationer både vad gäller landsbygd, stadskärna och socioekonomiska områden. Något som de anser gör det extra intressant att arbeta just här.

Vi är den yrkesgrupp i skolan som träffar flest elever på individnivå under ett läsår. Vi vaccinerar årskurs 2, 5 och 8 och har hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7. Det ger oss chans att träffa elever med olika förutsättningar och bakgrund, det berikar, säger Helene.

Den största positiva skillnaden med bytet från sjukvården till skolans värld tycker både Moa och Helene är friheten att planera.

Du kan själv lägga upp ett arbetssätt som passar dig, den skola du är på och dess elever. Det är mindre stress helt enkelt. Jag hoppas att fler från den traditionella sjukvårdssektorn vill söka sig till skolsköterskeyrket, säger hon. Vi vill ha fler kollegor!

Både Moa Fryk och Helene Malmqvist har i botten en 3-årig sjuksköterskeutbildning och har sedan byggt på med en 1-årig specialistutbildning med inriktning barn- och ungdom. Innan Helene kom till Sigtuna kommun arbetade hon på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Sök jobb som skolsköterska i Sigtuna kommun här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Två mörkhåriga kvinnor

Skolsköterskorna Helene Malmqvist och Moa Fryk trivs med att jobba i Sigtuna kommun.