Publicerad:

Sigtuna kommuns förskolor väcker nyfikenhet hos japansk forskare

Vår modell för förskolan sprids till andra sidan jorden – till Japan. Just kombinationen utbildning och omsorg anses nytt och spännande, medan det i Japan är uppdelat.

På ett av de äldsta universiteten i Japan, Nihon Fukushi University i Nagoya, arbetar professor Yumi Matsuyama. Hon utbildar blivande förskollärare och har också fortbildningskurser för lärare. Hon är speciellt intresserad av hur svenska förskolor kombinerar utbildning och omsorg, men även hur vi väver in demokrati och barnkonventionen i förskolepedagogiken.

Syftet med min forskning är att utveckla förskolan i Japan för att få mer fokus på helheten utbildning och omsorg, något som vi kallar educare. Nu är det mer uppdelat där vissa förskolor fokuserar på utbildning och andra på omsorg, men just kombinationen saknas. Utmaningar vi har i Japan är bland annat att läroplanerna tolkas på olika sätt av olika förskolor, säger Yumi Matsuyama.

Att inspirera och inspireras berikar. Sedan 2007 har Gunilla Essén, pedagogista i Sigtuna kommun, haft kontakt med Yumi Matsuyama. Det tog Gunilla hela vägen till Japan för ett par år sedan. Där fick hon möjlighet att föreläsa om hur vi arbetar och utvecklar barn i förskolorna i Sigtuna kommun och berätta om hur vi har inspirerats av Reggio Emilia i vårt arbetssätt. Det vill säga ett arbetssätt som fokuserar på att barnen får utforska och prova sina olika tankar och hypoteser. Barnen styr mycket av vilka ämnen som väljs ut att utforska om.

Under sitt besök hos oss fick Yumi följa verksamheten på Norrbacka förskola och Tingvalla förskola. Hon fick även träffa och samtala med pedagoger i deras arbete och var med under ett möte med alla oss pedagogistor, säger Gunilla Essén.

Det är mycket intressant att se hur Sigtunas förskolor använder barnens nyfikenhet som drivkraft i pedagogiken, det ser jag som något som behöver utvecklas hos japanska pedagoger. Det är verkligen fint att se hur barnen är i centrum och hur pedagogerna verkligen lyssnar på dem, men även hur barnen förhåller sig till varandra när de förhandlar sinsemellan för att komma fram och enas kring något, säger Yumi Matsuyama.

Läs mer om pedagogiken i våra förskolor Öppnas i nytt fönster..

En skylt med texten "välkommen Yuni" på japanska. En karta över Japan och en japansk flagga på varsin sida av skylten.

Barnen och pedagogerna på Tingvalla förskola hade gjort en fin välkomstskylt till Yumi Matsuyama. Foto: Sigtuna kommun