Publicerad:

Samarbete för ökad psykisk hälsa och ökad skolnärvaro

Det finns många anledningar till att en elev under en längre tid inte är i skolan. Det kan vara problem i skolmiljön men det kan också röra sig om psykisk ohälsa.

För att främja psykisk hälsa och ökad skolnärvaro behövs det insatser från olika håll. Skolnärvaro är en komplex fråga som skola, socialtjänst och familjen bör arbeta ihop om.

Ju längre en elev är borta från skolan, desto svårare blir det att komma tillbaka. Ofta triggas lång skolfrånvaro igång av enstaka händelser i livet. När ett barn i en familj mår dåligt påverkar det hela familjen. Det blir en familjefråga. Därför är det så viktigt med samverkan mellan skola, familjeomsorg och familj.

Under hösten har ett samarbetsinitiativ mellan de två förvaltningarna barn- och ungdomsförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen pågått. Idag var det sista dagen på en utbildningsserie av Ifous som medarbetare från de båda förvaltningarna har deltagit i. Ifous är en ideell förening som drivs av bland annat Sveriges kommuner och regioner. Med forskningen som grund stöttar dem utvecklingsarbetet i Svenska skolor.

Det känns väldigt positivt att vi nu har en gemensam grund att stå på i det fortsatta arbetet kring frågor som psykisk hälsa och hög skolfrånvaro. Vi är i början av ett, som vi hoppas, bra och långvarigt samarbete som kan hjälpa elever och familjer, säger Ingela Hamlin, chef barn- och ungdomsförvaltningen.

Catarina Odenberg, chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen håller med:

Vi har satt ihop en arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna som aktivt ska arbeta med de här svåra frågorna. Något som vi vet är viktigt är att gå på djupet med själva orsaken av långvarig frånvaro. Att inte dra förhastade slutsatser.


Barn sitter i säng och kramar ett gosedjur. Barnet ser ledset ut.