Publicerad:

Solelever – ett soligt skolsamarbete om förnybar energi

Sigtuna kommun har tillsammans med Håbo kommun, Upplands Bro kommun och Naturskyddsföreningen samarbetat kring ett projekt om förnybar energi i högstadiet.

Solelever var ett pilotprojekt inom ramen för energi- och klimatrådgivningen i de tre kommunerna. Tillsammans med fem högstadieskolor har ett koncept där skolor arbetar verklighetsnära och ämnesövergripande med energi- och klimatfrågor i lokala och globala perspektiv tagits fram och testat. S:t Olofs skola var med från Sigtuna kommun. Lektioner och laborationer kompletterades med studiebesök och föreläsningar.

Hur kan tekniska innovationer bidra till hållbar utveckling?

En del av upplägget var en innovationstävling där eleverna fick undersöka hur solceller kan lösa problem och bidra till en hållbar utveckling. Eleverna motiverade sina idéer utifrån hållbarhets- och livscykelperspektiv samt vilka globala mål de bidrar till. Bland elevernas kreativa och intressanta bidrag fanns konstruktioner som båtar, vattenkraftverk, vattenrenare och luftrenare.

Hållbar utveckling i skolan

Skolan ska bidra till en hållbar utveckling genom utbildning. Miljöperspektivet, tillsammans med historiska, internationella och etiska perspektiv ska finnas med i all undervisning. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Solelever kan bidra till att uppfylla flera mål i läroplanen och de globala hållbarhetsmålen, särskilt mål 4 God utbildning för alla och mål 7 Hållbar energi för alla.

Pilotprojektet Solelever är nu avslutat men mer information om projektet och de övningar och material finns på Naturskyddsföreningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bild på en vattenrenare

Prototyp av en vattenrenare driven av solenergi skapad av en elev i Sigtuna kommun.