Publicerad:

Sigtuna kommun vill starta YH-utbildning i flygteknik

Det råder stor brist på flygtekniker i Sverige. Därför har vi beslutat att lämna in en ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning på Arlanda flygplats.

I går kväll beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att lämna in en ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan om att bedriva en YH-utbildning till flygtekniker.

Utbildningar på yrkeshögskolan får starta enbart om de motsvarar ett behov på arbetsmarknaden. Om utbildningen blir verklighet planerar Sigtuna kommun att ta emot 24 elever per år från och med hösten 2024. Utbildningen skulle bli ett naturligt komplement till Arlandagymnasiets utbildning i flygteknik.

Arlanda flygplats är en viktig del av vår lokala arbetsmarknad och efterfrågan är stor på utbildade flygtekniker och -mekaniker till såväl kommersiella flygplan som helikoptrar. Med den här utbildningen hoppas vi kunna öppna fler vägar till jobb för våra invånare och möta efterfrågan på arbetskraft på vår lokala arbetsmarknad, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

Två killar står vid ett flygplan i en hangar med mekaniska instrument. Flygplanets nos är öppen och ska repareras.

Det finns ett stort behov av utbildade flygtekniker i Sverige. Foto: Sigtuna kommun

En rapport från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, visar att det finns en stor brist på flygtekniker och flygmekaniker i Sverige. 74 procent av underhållsverkstäderna för flyg och helikoptrar planerar att nyrekrytera flygtekniker under de närmaste åren.

Annika Bröms, näringslivschef i Sigtuna kommun, tycker att ansökan är ett bra exempel på hur kommunen lyssnar på företagens behov:

Företagen skriker efter utbildade flygtekniker redan idag och behovet kommer inte att minska i framtiden. Rätt kompetens behövs för att flygplanen ska kunna lyfta, vilket i sin tur är viktigt för hela näringslivet.

På Arlandagymnasiets nuvarande utbildning till flygmekaniker planerar varje år ett tiotal avgångselever att söka vidare till högre utbildning inom flygteknik. Elever som nu får söka sig till andra orter. I en färsk enkät anger också 90 procent av eleverna på gymnasieutbildningen att de är positiva till en YH-utbildning till flygtekniker på Arlanda.

Lokaler, material och lärare finns till stora delar redan på plats i och med den befintliga gymnasieutbildningen. Men för att YH-utbildningen ska få starta krävs också godkännande av myndigheten för yrkeshögskolan och av Transportstyrelsen. Även fler lärare behöver anställas.

I regel får 9 av 10 elever jobb efter avslutade YH-utbildningar. Sigtuna kommun driver redan idag en YH-utbildning, Internationell speditör, där eleverna blir specialister på att organisera transporter på uppdrag av kunder och skickliga på bland annat logistik, transportplanering, regelverk och prissättning av frakt. Även hos logistikföretagen finns ett stort behov av kompetens. www.sigtuna.se/speditor Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om behovet av kompetens inom underhåll av flyg i en rapport från Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA.

Rapporten Trendindikator Flyg 2022 Länk till annan webbplats.